Aktuálne otázky výučby rímskeho práva

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
"Rímske právo súkromné sa pre svoj nesporný historický aj praktický význam vedecky a pedagogicky oddávna pestovalo na všetkých univerzitách civilizovaného sveta". Je teda pochopitelné, aby zavedenie nového študijného systému na Právnickej fakulte v Bratislave po novembri 1989 neobišlo ani tento predmet.

Stránky:
238–240
Metriky

369

Views

157

PDF views