Fialová, Eva

Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika