Inteligentní sítě a ochrana osobních údajů

Eva Fialová

Abstrakt

Trendem v energetice jsou v současné době inteligentní rozvodné sítě, neboli smart grids. Inteligentní rozvodná síť je „elektrická síť, která může inteligentně začlenit akce všech uživatelů k ní připojených […] s cílem účinně zajistit udržitelné, ekonomické a bezpečné dodávky elektřiny. Smart Grid využívá inovativní produkty a služby společně s inteligentním sledováním, kontrolou, komunikací a technologiemi umožňujícími automatické opravy.“

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Inteligentní sítě a ochrana osobních údajů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 45-53. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5617

Plný Text: