Inteligentní sítě a ochrana osobních údajů

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Trendem v energetice jsou v současné době inteligentní rozvodné sítě, neboli smart grids. Inteligentní rozvodná síť je „elektrická síť, která může inteligentně začlenit akce všech uživatelů k ní připojených […] s cílem účinně zajistit udržitelné, ekonomické a bezpečné dodávky elektřiny. Smart Grid využívá inovativní produkty a služby společně s inteligentním sledováním, kontrolou, komunikací a technologiemi umožňujícími automatické opravy.“

Stránky:
45–53
Metriky

373

Views

287

PDF views