Haramia, Ivan

Katedra římského práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko