Prezident Ruské federace v rozhodnutích Ústavního soudu Ruské federace

Kamil Hradský

Abstrakt

Navzdory 26 letům své existence doposud nenabyl právní institut Prezidenta Ruské federace v ruském právním prostředí pevných kontur. Cílem tohoto článku je podívat se na prezidenta očima Ústavního soudu Ruské federace, tzn. předložit čtenáři, jaké základní otázky ve vztahu k prezidentovi řešil ústavní soud, jak je posoudil a čím svá rozhodnutí zdůvodnil. Při absenci podrobné právní úpravy, obecnosti ústavy a nejasného postavení prezidenta v systému dělby státní moci získávají rozhodnutí ústavního soudu důležitost tím, že se podstatnou měrou podílejí na vymezení institutu ruského prezidenta. Jednotlivá rozhodnutí ústavního soudu jsou pečlivě vybrána tak, aby poukázala na obecnější tendence a kvalitu argumentace ústavního soudu.

Bibliografická citace

HRADSKÝ, Kamil. Prezident Ruské federace v rozhodnutích Ústavního soudu Ruské federace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 677–696. [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7059

Klíčová slova

Prezident Ruské federace; Ústavní soud Ruské federace; soudní rozhodnutí.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AVAKJAN, S. A. Konstitucionnoje pravo Rossii: učebnyj kurs. 2. sv. 4. přeprac. a doplň. vyd. Moskva: Norma; Moskva: INFRA-M, 2010, 928 s., s. 346. ISBN 978-5-91768-095-8 (Norma), ISBN 978-5-16-004156-1 (INFRA-M).

BARCHATOVA, E. Kommentarij k Konstitucii Rossijskoj Feděracii. 1. vyd. Moskva: Prospekt, 2010, 256 s. ISBN 978-5-392-01101-8.

ČIRKIN, V. E. Glava gosudarstva: sravnitělno-pravovoje issledovanije. 1. vyd. Moskva: Norma; Moskva: INFRA-M, 2012, 240 s., s. 29. ISBN 978-5-91768-090-3 (Norma), ISBN 978-5-16-004121-6 (INFRA-M).

ČIRKIN, V. E. Preziděntskaja vlasť. Gosudarstvo i pravo. Moskva: Nauka, 1997, č. 5, s. 15–23, s. 15. ISSN 0132-0769.

HENDERSON, J. E. The constitution of the Russian Federation: a contextual analysis. 1. vyd. Oxford: Hart, 2011, 278 s., s. 68–81. ISBN 978-1-84113-784-1.

CHUDOBA, J. Článek 80 Ústavy Ruské federace jako rozhodující moment pro determinaci mocenského postavení prezidenta v ústavním systému. Právník, 2005, 144(11), s. 1268–1280., s. 1279. ISSN 0231-6625.

CHUDOBA, J. Ius dissolvendi v ústavním právu Ruské federace: problematické aspekty v teorii i praxi. Právník, 2009, 148(11), s. 1158-1185., s. 1168. ISSN 0231-6625.

CHUDOBA, J. Ústava Ruské federace aneb pyramida v pyramidě. Právník, 2010, 149(5), s. 484–501. ISSN 0231-6625.

KASPAROV, G. K. Zima přichází: proč je nutné zastavit Vladimira Putina. 1. vyd. Brno: Jota, 2016, 303 s., s. 28. ISBN 978-80-7462-988-4.

KOLJUŠIN, E. I. Konstitucionnoje pravo Rossii: Kurs lekcij. 1. vyd. Moskva: Goroděc, 2006, 416 s., s. 252. ISBN 5-9584-0123-8.

KUTAFIN, O. E. Glava gosudarstva. 1. vyd. Moskva: Prospekt, 2013, 560 s., s. 321. ISBN 978-5-392-09063-1.

LUČIN, V. O. Konstitucija Rossijskoj Feděracii: Problemy realizacii. 1. vyd. Moskva: JUNITI-DANA, 2002, 687 s., s. 448. ISBN 5-238-00364-1.

PUŠKARSKAJA, A. Ústavní soud ztrácí svébytné názory. In: kommersant.ru [online]. 2. 12. 2009 [cit. 9. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.kommersant.ru/doc/1284828

SUVOROV, V. N. Konstitucionnyj status Preziděnta Rossijskoj Feděracii. Moskva, 2000, 53 s., s. 14–15. Disertační práce (doktor právních věd). Moskovskaja gosudarstvennaja juridičeskaja akaděmija, specializace 12.00.02.

VINOGRADOV, V. A., L.V. ANDRIČENKO a R.Č. BONDARČUK. Konstitucionnoje pravo Rossii: učebnik. 1. vyd. Moskva: Juniti-Dana, 2010, 551 s., s. 335, 354. ISBN 978-5-238-01882-9.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-6


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Zplnomocnění zástupci Prezidenta Ruské federace
Kamil Hradský
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 26,  číslo: 4,  první strana: 695,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-6