Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Zplnomocnění zástupci Prezidenta Ruské federace
Kamil Hradský
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 26,  číslo: 4,  první strana: 695,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-6