Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce: teoreticko-empirický pohled

Michal Malaník

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na přiblížení pojmu důvodová zpráva z teoretického a empirického pohledu, se speciálním zaměřením na koncept „úmysl zákonodárce“. Jeho cílem je připomenout, co důvodová zpráva je, ale zejména k čemu může sloužit v právní praxi (v rámci legislativního procesu a dále při interpretaci práva soudy). Zaměřuje se také na problematiku úmyslu zákonodárce, kdy upozorňuje na možná chápání, přístupy a východiska práce s tímto konceptem v kontextu důvodových zpráv. Krom tohoto teoretického rozměru však článek přichází i s originálními empirickými zjištěními vycházejícími z informací, které byly získány v rámci výzkumu tvorby práva českými legislativci. Článek se ale neomezuje pouze na poznatky vyplývající z tuzemského prostředí, ale srovnává je s vybranými názory zahraničních autorů. Tento článek tedy má potenciál obohatit povědomí o důvodových zprávách, napomoci s uchopením konceptu „úmysl zákonodárce“ a podat pomocnou ruku v otázce jejich pochopení na teoretické úrovni i v rámci jejich praktického využití.

Bibliografická citace

MALANÍK, Michal. Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce: teoreticko-empirický pohled. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 325-343. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14262

Klíčová slova

Důvodová zpráva; legislativní proces; úmysl zákonodárce; empirické studie; tvorba práva; interpretace práva.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Odborná literatura:

ALBANESI, Enrico. Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation within Europe. Statute Law Review [online]. 2020, s. 1–22 [cit. 7. 10. 2020]. DOI https://doi.org/10.1093/slr/hmaa001

ALLAN, T. R. S. Legislative Supremasy and Legislative Intention: Interpretation, Meaning, and Authority. The Cambridge Law Journal [online]. 2004, roč. 63, č. 3, s. 685–711 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4509144

BALKIN, Jack M. Living Originalism. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, 480 s. ISBN 978-0-674-06178-1.

BARAK, Aharon. Purposive Interpretation in Law. Princeton University Press. Princeton and Oxford, 2005.

BELL, Bernard W. Ligislative History Without Legislative Intent: The Public Justification Approach to Statutory Interpretation. Ohio State Law Journal [online]. 1999, roč. 60, č. 1, s. 1–98 [cit. 13. 1. 2021]. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/159582552.pdf

BELTRÁN, J. F., J. J. MORESO a D. M. PAPAYANNIS. Neutrality and Theory of Law. London: Springer Science & Business Media, 2013, 273 s. ISBN 978-94-007-6066-0.

BOHÁČ, Radim a kol. Legislativní proces (teorie a praxe). Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., 2011, 547 s. ISBN 978-80-7312-074-0.

BYDLINSKI, Franz. Základy právní metodologie. Přeložila do češtiny Jindřiška Munková. Hospodářská univerzita Vídeň [online]. 2003 [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://epub.wu.ac.at/3324/1/ap095a.pdf

COLLINS, Ronald K. L. a David M. SKOVER. The Judge. 26 Machiavellian Lessons. New York: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780190490140.

COX, Archibald. Judge Learned Hand and the Interpretation of Statutes. Harvard Law Review [online]. 1947, roč. 60, č. 3, s. 370–393 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1335326

CZARNEZKI, Jason J. a William K. FORD. The Phantom Philosophy? An Empirical Investigation of Legal Interpretation (September 2006). Maryland Law Review [online]. 2006, roč. 65, s. 841–906, Univ. of Chicago Public Law & Legal Theory, Research Paper Series č. 102. Marquette Law School Legal Studies Research Paper č. 06-05 [cit. 28. 9. 2019]. ISSN 0025-4282. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=773865

DWORKIN, Ronald. Law as Interpretation. Texas Law Review [online]. 1982, roč. 60, č. 60 [cit. 31. 8. 2019]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/6a14/60d10b4fdd662c62f15130e375b8382c9803.pdf

DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. The Belknap Press of Harvard University Press. 1986.

EASTERBROOK, Frank H. What Does Legislative History Tell Us? Chicago-Kent Law Review [online]. 1990, roč. 66, č. 2, s. 441–450. [cit. 13. 1. 2020]. Dostupné z: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2141&context=journal_articles

ECO, Umberto. Interpretation and Overinterpretation: World, History, Texts; The Tanner Lectures on Human Values [online]. Cambrigde University, 1990; a lemure held on March, 7. and 8. 1990 [cit. 29. 9. 2020]. Dostupné z: http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/e/Eco_91.pdf

EKINS, Richard. Interpretive Choice in Statutory Interpretation. The American Journal of Jurisprudence [online]. 2014, roč. 59, č. 1, s. 1–24 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/ajj/auu008

EKINS, Richard. The Nature of Legislative Intent. Oxford University Press, 2012, 320 s. ISBN 9780199646999.

ESKRIDGE, William N. Jr. Legislative history values. CHICAGO-KENT LAW REVIEW, 1990, roč. 66, č. 365. Dostupné z: HeinOnline [právní informační systém].

FRENCH, Robert. The Principle of Legality and Legislative Intention. Statute Law Review [online]. 2019, roč. 40, č. 1, s. 40–52 [cit. 7. 10. 2020]. DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmy031

GOLDSWORTHY, Jeffrey. Legislative Intention Vindicated? Oxford Journal of Legal Studies [online]. 2013, roč. 33, č. 4, s. 821–842 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/24562802

GREENBERG, Daniel. The Nature of Legislative Intention and Its Implications for Legislative Drafting. Statute Law Review [online]. 2006, roč. 27, č. 1, s. 15–28 [cit. 7. 10. 2020]. DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmi022

GLUCK, Abbe R. a Lisa Schultz BRESSMAN. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons: Part I. Stanford Law Review [online]. 2013, roč. 65, č. 5, s. 901–1026 [cit. 13. 1. 2021]. Dostupné z: https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5851&context=fss_papers

HORACK, Frank Edward Jr. In the Name of Legislative Intention. Articles by Maurer Faculty [online]. 1932 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1196

KAVANAGH, Aileen. Original intention, enacted text, and constitutional interpretation. The American Journal of Jurisprudence [online]. 2002, roč. 47, č. 1, s. 255–298 [cit. 27. 12. 2020]. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/ajj/47.1.255

KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ a Martin ŠKOP (eds.) Argumentation 2017: international conference on alternative methods of argumentation in law. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

Lord LISVANE. Why Is There So Much Bad Legislation? Statute Law Review [online]. 2020, roč. 41, č. 3, s. 291–303 [cit. 7. 10. 2020]. DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmz019

MALANÍK, Michal. Empirický výzkum metodologie interpretace práva. Disertační práce. Brno:Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. Vedoucí práce Martin Škop. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hg64v/ [cit. 13. 1. 2021].

MALANÍK, Michal a Klára MALANÍKOVÁ. Vacation legis – nenápadná změna tuzemského folklóru. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno Masarykova univerzita, 2020, roč. XXVII, č. 3, s. 415–428. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-6. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13326

MANNING, John F. Textualism as a Nondelegation Doctrine. Columbia Law Review, 1997, roč. 97, č. 3, s. 673–739. Dostupné z: HeinOnline [právní informační systém]. DOI https://doi.org/10.2307/1123360 [cit. 25. 1. 2018].

McGREAL, Paul E. A constitutional defense of legislative history. William & Mary Bill of Rights Journal, 2005, roč. 13, č. 4, s. 1267–1300. Dostupné z: HeinOnline [právní informační systém]. [cit. 25. 1. 2018].

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Brno: Knihovnička, 2008.

NERHOT, Patrick. Law, Interpretation and Reality. Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence. Kluwer Academic Publishers – Dordrecht/Boston/London, 1990. ISBN 978-0-7923-0593-4.

PAULSON, Stanley L. Kelsen on legal interpretation. Legal Studies, 1990, č. 136, s. 142–143. Dostupné z: HeinOnline [právní informační systém]. DOI https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.1990.tb00596.x [cit. 25. 1. 2018].

PECZENIK, Aleksander. A Theory of Legal Doctrine. Ratio Juris [online]. 2001, roč. 14, č. 1, s. 75–105 [cit. 27. 12. 2020]. DOI https://doi.org/10.1111/1467-9337.00173. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-9337.00173?saml_referrer

POGGI, Francesca. Against the conversational model of legal interpretation. Revus [online]. 2020, č. 40, s. 9–26 [cit. 27. 12. 2020]. DOI https://doi.org/10.4000/revus.5694

RADBRUCH, Gustav. Rechtsphilosophie II [online]. Upravil Arthur Kaufmann. 2. vyd. Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag. 1993, 629 s. ISBN 3-8114-0590-X [cit. 13. 1. 2021]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=hZA9XFtmEYkC&lpg=PA345&ots=-vBkps6ByB&dq=das%20Gesetz%20kann%20kl%C3%BCger%20sein%20als%20seine%20Verfasser%20%E2%80%93%20es%20muss%20sogar%20kl%C3%BCger%20sein%20Radbruch&hl=cs&pg=PA345#v=onepage&q=das%20Gesetz%20kann%20kl%C3%BCger%20sein%20als%20seine%20Verfasser%20%E2%80%93%20es%20muss%20sogar%20kl%C3%BCger%20sein%20Radbruch&f=false

RADIN, Max. Statutory interpretation. Harvard Law Review, 1930, roč. 43, č. 6, s. 863–885. Dostupné z: HeinOnline [právní informační systém]. DOI https://doi.org/10.2307/1330769 [cit. 27. 12. 2020].

SALES, Philip. Legislative Intention, Interpretation, and the Principle of Legality. Statute Law Review [online]. 2019, roč. 40, č. 1, s. 53–63 [cit. 7. 10. 2020]. DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmy025

SCALIA, Antonin a Bryan A. GARNER. Reading Law. Thomson/West, 2012. ISBN 9780314275554.

SULLIVAN Ruth. Sullivan on the construction of statutes. 6. vyd. Markham, Ont.: LexisNecis Canada Inc., 2014. ISBN 978-0-433-47148-6.

ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva - empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 229 s., Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9472-7.

ŠKOP, Martin. Některé techniky jazykové metody interpretace práva. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 9, s. 770–782. ISSN 0231-6625.

ŠKOP, Martin. Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5464-6.

VERMEULE, Adrian. Judging under Uncertainty: An Institutional Theory of Legal Interpretation. Cambridge, London: Harvard University Press, 2006. ISBN 0-674-02210-6.

VOGENAUER, Stefan. What is the Proper Role of Legislative Intention in Judicial Interpretation? Statute Law Review [online]. 1997, roč. 18, č. 3, s. 235–243 [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné z: https://academic.oup.com/slr/article-abstract/18/3/235/1643945?redirectedFrom=fulltext

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva.Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-36-0.

Právní předpisy, důvodové zprávy a judikatura:

Důvodová zpráva (konsolidovaná verze). Nový občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2013–2015 [cit. 29. 8. 2020]. Dostupná z: https://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZkonsolidovana-verze.pdf

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, N 96/69 SbNU 465. Ústavní soud [online]. Ústavní soud, 2013 [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-10-13_4

Návrh zákona o registru smluv včetně důvodové zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=42&ct1=0

Pozměňovací návrh.. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=256

Usnesení sociálně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2005, č. j. S 3401/2004-62. Nejvyšší správní soud [online]. 2005 [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/dokumenty/0092EJ_2005.pdf

Vládní návrh na vydání zákona občanský zákoník. Dostupný jako součást sněmovního tisku 362. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=277&r=2019

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění účinném k 14. 12. 2015. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340/zneni-0 [cit. 27. 4. 2021].

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=391

Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=90&r=1995

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-6