Zákonnost důkazů v trestním řízení a její posuzování aplikační praxí

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Pravidlo uvedené v § 89 odst. 2 TrŘ, že důkazem může být vše, co může přispět k objasnění věci, není v trestním řízení absolutní a má své určité mantinely stanovené buď nejčastěji rozhodnutími obecných soudů, nebo přímo trestním řádem.

Stránky:
12–22
Biografie autora

Marek Fryšták

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

docent

Michal Jílovec

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student; pomocná vědecká síla
Metriky

625

Views

461

PDF views