Zákonnost důkazů v trestním řízení a její posuzování aplikační praxí

Marek Fryšták, Michal Jílovec

Abstrakt

Pravidlo uvedené v § 89 odst. 2 TrŘ, že důkazem může být vše, co může přispět k objasnění věci, není v trestním řízení absolutní a má své určité mantinely stanovené buď nejčastěji rozhodnutími obecných soudů, nebo přímo trestním řádem.

Bibliografická citace

FRYŠTÁK, Marek a Michal JÍLOVEC. Zákonnost důkazů v trestním řízení a její posuzování aplikační praxí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 12-22. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5612

Plný Text: