K charakteristice vlády moderního státu (srovnání a popis)

Jan Svatoň

Abstrakt

Mezi nejvyšší orgány státu náleží vedle orgánů typu hlavy státu, parlamentu, nejvyššího soudu a případně ústavního soudu také orgány vládního typu. Tyto posléze uvedené orgány jsou společně s ostatními výkonnými - státně správními - orgány a zpravidla i s hlavou státu považovány za výkonné orgány v širším smyslu neboli za orgány exekutivní.

Bibliografická citace

SVATOŇ, Jan. K charakteristice vlády moderního státu (srovnání a popis). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 130-139. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10357

Plný Text: