Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázích SCOPUS a ERIH PLUS.
Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Časopis pro právní vědu a praxi je od ročníku XXVII/2019 zařazen do citační databáze odborné recenzované literatury SCOPUS.

Předplatné na rok 2020 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Roč. 27, č. 100 (2019)

Zvláštní číslo ke 100. výročí založení a 50. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

redakce ČPVP
3

Články

Ladislav Vojáček
5–24
Josef Bejček
25–42
Jan Hurdík
43–57
Zdeňka Králíčková
59-71
Vladimír Kratochvíl
73-89
Petr Lavický
91-106
Jarmila Pokorná
107-116
Petr Průcha
117-138
Ivana Průchová
139-154
Naděžda Rozehnalová, Kristina Sedláková Salibová
155-169
Jan Svatoň
171-183
Vladimír Týč
185–202
Miloš Večeřa
203–218
Petr Hajn
219–235