Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory s průběhem posuzovacího řízení jsou dostupné níže.

Předplatné na rok 2017 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz

Obsahy starších čísel jsou volně přístupné ve formátu pdf na internetových stránkách fakulty (zatím pouze naskenovaná verze). Počínaje rokem 2008 jsou veškeré články (vždy s odstupem jednoho čísla) volně dostupné i ve full-textu.


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Titulní stránka

Roč. 25, č. 1 (2017)

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2017

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek   
3-4

Články

Ladislav Vojáček   
5-22
David Sehnálek   
23-40
Michala Špačková   
41-62
Iveta Talandová   
63-72
Tereza Papoušková, Jan Papoušek   
73-92

Doktorandské příspěvky

Anna Lebedová   
93-106
Pavel Vážan   
107-120
Roman Vicherek   
121-134
Lukáš Hadamčík   
135-143
Matěj Dobeš   
145-150

Studentské příspěvky

Tereza Pargačová   
151-161

Aktuality pro právní praxi

Jozef Greguš   
163-177

Recenze a anotace

Jan Kysela   
179-182