Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Předplatné na rok 2018 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakce Časopisu pro právní vědu a praxi oznamuje smutnou zprávu, že dne 22. 11. 2018 zemřela členka redakční rady časopisu paní prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Roč. 26, č. 3 (2018)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2018

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
379–380

Články

Naděžda Rozehnalová
381–396
Jaroslav Benák
397–417
Slávka Karkošková, Gabriela Mikulášková
419–452
Jerzy Parchomiuk
453–478
Pavel Salák jr.
479–492

Doktorandské příspěvky

Jan Broz
493–516
Pavel Všetička
517–545

Recenze a anotace

Adam Blisa
547-556
Ondřej Horák
557-560

Zprávy z vědeckého života

Marek Maslák
561-564
Terezie Smejkalová
565-566

Nekrolog

Vojtech Vladár
567-571