Detaily autora

Kubát, Michal, Katedra ruských a východoevropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha; Katedra sociologie a politologie, Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita, Plzeň., Česká republika

  • Vol 5, No 2–3 (2003) - Recenze
    Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol., Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích
    Abstrakt  RTF  HTML