Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol., Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích

Michal Kubát

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Kubát, M. (2003). Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol., Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3952

Plný Text:

RTF HTML


Copyright (c) 2003 Michal Kubát

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.