Polska A, B i C? Volební geografie vybraných polských vojvodství

Matěj Pospíchal

Abstrakt

The study focuses on spatial analysis of the general election results in Lower Silesia, Lodz and Lesser Poland voivodeships in a period between 2001 and 2015. Primary subjects of the analysis are political parties Law and Justice, Civic Platform, Polish People´s Party and Democratic Left Alliance, but particularly works also with the results of another parties (Self-Defence, League of Polish families, Modern). Standard electoral geography methodological methods, such as cartographic display of election results, correlation analysis and concentration of the election results measurement have been used on the local level and along with Polish and Czech literature review are included in the study. Main goal of the study was to find out if there are structural differences in terms of electoral support for the parties on both regional and voivodeship level. The analysis proved deeper context of the election results in the eastern regions along with a changing spatial structure of the Law and Justice support in the first decade of the 21st century and related deepening differences between voter bases of the Law and Justice and the Civic Platform- strongest parties in Poland. Findings of the analysis might be useful for upcoming research of the analysis of the electoral support in terms of regional differences.

Bibliografická citace

Pospíchal, M. (2017). Polska A, B i C? Volební geografie vybraných polských vojvodství. Středoevropské politické studie, 19(3-4), 264-318. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.34.264

Klíčová slova

Electoral Geography; Spatial Analysis; Elections; Maps; Poland; Sejm; Voivodeships

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, Stanislav a Vlastimil Havlík (eds.) (2011): Koaliční vládnutí ve střední Evropě: (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Bankier.pl (2015): „NowoczesnaPL: uwolnić gospodarkę, zmienić system ubezpieczeń

Społecznych“, online (http://www.bankier.pl/wiadomosc/NowoczesnaPL-uwolnic-gospodarke-zmienic-systemubezpieczen-spolecznych-3352426.html).

Barwiński, Marek (2006): „Influence of Former Political Borders on Election Results in Poland.“ Online (http://web.unitn.it/archive/events/borderscapes/download/ abstract/barwinski_paper.pdf).

Barwiński, Marek (2015): Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Breindl, Jan (2003): „Sebeobrana a Liga polských rodin – protestní strany v polském

parlamentu.“ Středoevropské politické studie 5(4), online (https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4025/5307).

CODGIK (2017). „1. zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.“ Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – CODGiK, online (http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html).

Cabada, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm.

Davies, Norman (2003): Polsko: dějiny národa ve střední Evropě. Praha: Prostor.

De Vaus, David (2002): Analyzing social science data. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Dudek, Antoni (2013): Historia polityczna Polski 1989-2012. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Fiala, Petr a Ryszard Herbut (eds.) (2003): Středoevropské systémy politických stran: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Forward (2010): „Poland’s Radio Maryja Known For Its Bigotry, and Its Influence“, online (https://forward.com/news/125079/poland-s-radio-maryja-known-for-its-bigotry-and/).

GUS (2015): „Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku.“, online (http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/ 12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf).

GUS (2017a): „Nomenklatura NTS.“ Główny Urząd Statystyczny: online (https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/system-kts/nomenklatura-nts/).

GUS (2017b): „Powierzchnia według województw.“ Główny Urząd Statystyczny: online (https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/powierzchnia-wedlug-wojewodztw/).

GUS (2017c): „Ludność według województw.“ Główny Urząd Statystyczny: online (http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ludnosc-wedlug-wojewodztw/).

GUS (2017d): „Registered unemployment rate.“ Główny Urząd Statystyczny: online (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/2392?back=True).

GUS (2017e): „Gross domestic product per capita.“ Główny Urząd Statystyczny: online (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3501?back=True).

Hendl, Jan (2009): Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Hloušek, Vít a Lubomír Kopeček (2010): Politické strany: původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada.

Chwalba, Andrzej (2009): Polsko 1989-2008: dějiny současnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Jańczak, Jarosław (2015): „Phantom borders and electoral behaviour in Poland. Historical legacies, political culture and their influence on contemporary politics.“ Erdkunde 69(2): 125–137. https://doi.org/10.3112/erdkunde.2015.02.03

Jehlička, Petr a Luděk Sýkora (1991): „Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v českých zemích (1920–1990).“ Sborník České geografické společnosti. 1991(2)“ 81–95.

Kabeláčová, Pavla (2014): Vzorce volebního chování ve Zlínském kraji. Brno: Diplomová práce. Masarykova univerzita.

Kopeček, Lubomír (2004): „Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace.“ Mezinárodní politika 28 (6): 4–6.

Koubek, Jiří (2007): „Analýza polských parlamentních voleb 2007 a jejich konsekvencí pro stranický systém“ Člověk 2(9): online (http://clovek.ff.cuni.cz/ view.php?cisloclanku=2008121601#4).

Koubek, Jiří (2016): Polský stranický systém 1989-2016: ve znamení polarizace. Praha: Dizertační práce. Univerzita Karlova.

KSNG (2015): „Podział administracyjny Polski.“, online (http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/ podzial_administracyjny_polski_2015.pdf).

Kowalski, Mariusz (2000): „Geografia wyborcza Polski – przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998.“ Warszawa: IGiPZ PAN: online (http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=30322&from=publication).

Kowalski, Mariusz (2014): „Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku.“ Prace i Studia Geograficzne 2014(54), 89–105.

Kowalski, Mariusz (2015): „Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku.“ Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015(21): 73–84.

Kubát, Michal (2005): Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon. Politické systémy.

Kubát, Michal (2006): Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století: institucionálně politická studie. Praha: Dokořán. Bod (Dokořán).

Modzelewski, Karol (2015): Zaženem dějin klisny!: vyznání potlučeného jezdce. Ostrava: Občanské sdružení PANT. Moderní dějiny (Občanské sdružení PANT).

NSD (2017): „Poland.“ NSD – Norwegian Centre for Research Data: European Election Database: online (http://www.nsd.uib.no/european_election_database/about/).

Paczkowski, Andrzej (2000): Půl století Polska: 1939-1989. Praha: Academia.

Pink, Michal (2012): Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

PKW (2015): „Wyniki wyborów do Sejmu RP.“ Państwowa Komisja Wyborcza: online (http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm).

Platforma Obywatelska (2017): „Deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej #PolskaObywatelska 2.0“ Platforma Obywatelska: online (http://www.platforma.org/ aktualnosc/45494/deklaracja-programowa-platformy-obywatelskiej-polskaobywatelska-2-0).

QGIS (2017): A Free and Open Source Geographic Information System: online (http://www.qgis.org/en/site/).

Řezník, Miloš (2002): Polsko. Praha: Libri. Stručná historie států.

Sokol, Petr (2014): Volební geografie postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Praha: Disertační práce. Univerzita Karlova.

Stenzelová, Michaela (2016): Postoj polské římskokatolické církve k otázce evropské integrace Polska. Brno: Bakalářské práce. Masarykova univerzita.

Šaradín, Pavel a Eva Bradová (2007): Visegrad voters: Parliamentary Elections 2005-2006. Olomouc: Palacký University.

Šulc, Jan (2011): Volební geografie Polska po roce 1989. Praha: Diplomová práce. Univerzita Karlova.

Voda, Petr (2015): Jaká je role postkomunismu? volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Politologická řada.

Löwis, Sabine von (2015): „Phantom borders in the political geography of East Central Europe.“ Erdkunde 59(2): 99–106.

WESSA.NET (2017): Free Statistics and Forecasting Software: online (http://wessa.net/).

Zarycki, Tomasz (1997): Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Warszawa: EUROREG UW.

Zarycki, Tomasz (1999): The New Electoral Geography of Central Europe: online (http://193.0.101.165/zarycki/teczka/pdf/RSS2.pdf).

Zarycki, Tomasz (2015): „The electoral geography of Poland: between stable spatial structures and their changing interpretations.“ Erdkunde 69(2): 107–124. https://doi.org/10.3112/erdkunde.2015.02.02

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2017.34.264


Copyright (c) 2017 Matěj Pospíchal

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.