Prejavy personalizácie líderstva: perspektívy slovenských straníckych lídrov vo vzťahu k medializácii

Viera Žúborová

Abstrakt

This study examines the impact and position of party leaders in relation to the personalization of politics in the Slovak Republic. It identifies personalization in the media, expressed by an increase in the focus of media coverage on individual politicians. The main objective is to show the nature and presentation of party leaders in relation to the concept of personalization, as well as in relation to the type of presentation (negative, positive, or neutral). The study is based on the common finding that if the political party has a dominant and stable position within the system and the party leader has a strong and charismatic personal characteristic (valence), her or she is presented through positive or neutral messages rather than negative, and vice versa.

Bibliografická citace

Žúborová, V. (2011). Prejavy personalizácie líderstva: perspektívy slovenských straníckych lídrov vo vzťahu k medializácii. Středoevropské politické studie, 13(4), 399-419. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4566

Klíčová slova

Communication; Media coverage; Party leadership; Personalization; Prezidencionalization;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brosius, Bernd-Hans – Koschel, Friederike – Hass, Alexander (2009): Methoden der empirischen Kommunikations-forschung, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Dalton, J. Russell – McAllister, I. – Wattenberg, M. P. (2000): The Consequences of Partisan Dealignment, in: Russel J. Dalton – M. P. Wattenberg (eds.): Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford, Ofxford University Press.
Desposato, Scott (2007): Going Negative in Comparative Perspective: Electoral Rules and Campaign Strategies, on-line text (http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/cpworkshop/ papers/Desposato3.pdf). [cit. 27. 08. 2011]
Falter, W. J. – Rommele, A. (2002): Professionalisierung budesdeutscher Walhkampfe. Blick hinter die Kulissen, Opladen, Lesek + Budrich.
Gyárfášová, Oľga (2008): Národný populizmus na Slovensku: politické postoje a nálady verejnosti, in: Grigorij Mesežnikov – Olga Gyárfášová (eds.): Národný Populizmus na Slovensku, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Holtz-Bacha, C. (2004): Political Campaign Communication: Conditional Convergence of Modern Media Elections, in: Frank Esser – Barbara Pfetsch (eds.): Comparign Political Communication, Cambridge, Cambridge University Press.
Isotalus, Pekka – Almonkari, Merja (2011): Trends of Political Communication and Political Leadership. Perspectives of Finnish Media and Party Leaders, on-line text (http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/924_456.pdf). [cit. 24. 08. 2011]
Johnson-Cartee, Karen – Copeland, Gary A. (1991): Negative Political Advertising: Coming of Age, London, Lawrence Erlbaum Associates.
Kaid, L. Linda (1997): Effect of the Television Spots on Dole and Clinton, Americal Behavioural Scientist, Vol. XL, pp. 1085–1094.
Karvonen, Lauri (2007): The Personalization of Politics. What Does Research Tell Us So Far, and What Further Research Is in Order?, on-line text (http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/papers/PP226.pdf). [cit. 10. 09. 2011]
Karvonen, Lauri (2010): The Personalization of Politics. A Study of Parliamentary Democracies, University of Essex, ECPR Press.
King, Anthony (2002): Do Leader’s Personalities Really Matter?, in: Anthony King (ed.): Leaders Personalities and the Outcomes of Democratic Elections, New York, Oxford University Press.
Krivý, Vladimír (2007): Voľby v roku 2006, in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (eds.): Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2006, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Lau, R. – Sigelman, L. – Heldman, C. – Babbitt, P. (1999): The Effects of Negative Political Advertisements: Meta-analytic Assessment, The American Political Science Review., Vol. XCVI, No. 4, pp. 851–875.
Mcallister I. (2007): The Personalization of Politics, in: Russell J. Dalton (eds.): The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford, Oxford University Press.
Meirick, P (2002): Cognitive Responses to Negative and Comparative Political Advertising, Journal of Advertising, Vol. XXXI, No. 1, pp. 49–62.
Millard, Frances – Popescu, Marina (2004): Preference Voting in Post-communist Europe, on-line text (http://www.policy.hu/popescu/PREFERENCEVOTING1.pdf). [cit. 05. 09. 2011]
Pinkleton, B. (1997): The Effects of Negative Comparative Political Advertising on Candidate Evaluations and Advertising Evaluation: An Exploration, Journal of Advertising, Vol. XXVI, No. 1, pp. 19–30.
Pinkleton, B. (1998): Effects of Print Comparative Political Advertising on Political Decision Making and Participation, Journal of Communication, Vol. XLVIII, No. 4, pp. 24–36.
Poguntke, Thomas – Webb, Paul (2007): The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A Framework for Analysis, in: Thomas Poguntke – Paul Webb (eds.): The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, New York, Oxford University Press.
Rahat, Gideon – Sheafer, Tamir (2007): The Personalization(s) of Politics: Israel 1949–2003, on-line text (http://eshkol.huji.ac.il/doc/Gideon%20Rahat-Tamir%20SheaferThe%20Personalization%20of%20Politics%20Israel%201949-2003.pdf). [cit. 10. 09. 2011]
Swanson, D. L. – Mancini, P. (1996): Patterns of Modern Electoral Campaigning and Their Consequences, in: D. L. Swanson – P. Mancini (eds.): Politics, Media and Modern Democracy. An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences, Westport, Praeger.
Štefančík, Radoslav (2007): Fenomén personalizácie v predvolebnej kampani, in: M. Gbúrová (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4, Prešov, SLOVACONTACT, s. 327–337.
Žúborová, Viera (2010): A-politická generácia. Prvovoliči – žiaci stredných škôl Trnavského kraja vo voľbách do NR SR 2010, Mládež a spoločnosť, roč. XV, č. 4, s. 53–63.
Žúborová, Viera (2011): Marketizácia vonkajšej reklamy v parlamentných voľbách 2010 v slovenskej republike, Acta Politologica, roč. III, č. 1, on-line text (http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-27-version1-2011_03_01_a.pdf) [cit. 10. 12. 2011]

Internetové odkazy
Focus, on-line zdroj (http://www.focus-research.sk/). [cit. 24. 08. 2011]
Mediálne.sk (2011): Robert Fico porazil krízu aj Radičovú. Slovo roka 2010 je opäť meno expremiéra, 18. 01. 2011, on-line text (http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/robert-fico-porazil-krizu-aj-radicovu-slovo-roka-2010-je-opat-meno-expremiera.html).
Mediálne.sk, on-line zdroj (http://medialne.etrend.sk/). [cit. 25. 08. 2011]
Median SK (2010a): MML – TGI. Základné výsledky za 4. + 1. kvartál 2010, on-line text (http://www.median.sk/pdf/2010/ZS101SR.pdf). [cit. 28. 08. 2011]
Median SK (2010b): MML – TGI. Základné výsledky za 1. + 2. kvartál 2010, on-line text (http://www.median.sk/pdf/2010/ZS102SR.pdf). [cit. 28. 08. 2011]
Median SK (2010c): MML – TGI. Základné výsledky za 2. + 3. kvartál 2010, on-line text (http://www.median.sk/pdf/2010/ZS103SR.pdf). [cit. 28. 08. 2011]
Median SK (2010d): MML – TGI. Základné výsledky za 2. + 3. kvartál 2010, on-line text (http://www.median.sk/pdf/2010/ZS104SR.pdf). [cit. 28. 08. 2011]
Median SK, on-line zdroj (http://www.median.sk/uvod.htm). [cit. 28. 08. 2011]
Neopublic, on-line zdroj (http://www.neopublic.sk/). [cit. 28. 08. 2011]
Pravda, on-line zdroj (http://www.pravda.sk/). [cit. 24. 08. 2011]
SME, on-line zdroj (http://www.sme.sk/). [cit. 25. 08. 2011]
SME.sk (2010): Kaliňák ostáva vo funkcii, ukrylo ho logo SDKÚ, 29. 01. 2010, on-line text (http://www.sme.sk/c/5214801/kalinak-ostava-vo-funkcii-ukrylo-ho-logo-sdku.html). [cit. 25. 08. 2011]
SME.sk (2011): Najväčší mediálny záujem bol o záplavy a Fica, 22. 01. 2011, on-line text (http://ekonomika.sme.sk/c/5733083/najvacsi-medialny-zaujem-bol-o-zaplavy-a-fica.html). [cit. 25. 08. 2011]
Spravy.pravda.sk (2009): Slotova SNS od premiéra za rezort životného prostredia nič nedostane, 20. 08. 2009, on-line text (http://spravy.pravda.sk/slotova-sns-od-premiera-za-rezort-zivotneho-prostredia-nic-nedostane-1e2-/sk_domace.asp?c=A090820_153103_sk_domace_p12). [cit. 24. 08. 2011]
Spravy.pravda.sk (2010a): V SNS sa bojuje aj po sneme, 30. 09. 2010, on-line text (http://spravy.pravda.sk/v-sns-sa-bojuje-aj-po-sneme-09w-/sk_domace.asp?c=A100930_085707_sk_domace_p23). [cit. 24. 08. 2011]
Spravy.pravda.sk (2010b): Nový generálny prokurátor nebude, SDKÚ nepodporí Mišíkovú, 03. 11. 2010, on-line text (http://spravy.pravda.sk/kluc-ma-v-rukach-dzurinda-0x9-/sk_domace.asp?c=A101103_105903_sk_domace_p23). [cit. 24. 08. 2011]
Štatistický úrad SR, on-line zdroj (http://www.focus-research.sk/). [cit. 28. 08. 2011]
Volebný infoservis, on-line zdroj (http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/monitoring). [cit. 28. 08. 2011]Copyright (c) 2011 Viera Žúborová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.