Referenda o vstupu pobaltských států do EU: vliv etnického složení na výsledky hlasování

Josef Miškovský

Abstrakt

This article focuses on the course and results of the EU referendum in the Baltic countries (Lithuania, Latvia, Estonia). The ethnic composition of these countries is strongly influenced by the Soviet era, when many members of Russian-speaking nationalities moved to the Baltic countries. Now tensions and gaps between Russian-speaking nationalities and Lithuanians, Latvians and Estonians may be observed. The results of EU referendum in the Baltic countries provide an example of differences in political opinions in relation to the European Union, in which a significant influence is attributable purely to the ethnic composition.

Bibliografická citace

Miškovský, J. (2008). Referenda o vstupu pobaltských států do EU: vliv etnického složení na výsledky hlasování. Středoevropské politické studie, 10(2–3), 161-185. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4422

Klíčová slova

Baltic countries; Estonia; European Union; Lithuania; Latvia; National composition; National minorities; Referendum;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beresnevičiūtė-Nosálová, H. (2006): Stručná historie států – Litva, Praha, Nakladatelství Libri.
Berg, E. – Oras, S. (2000): Writing Post-Soviet Estonia onto the World Map, Political Geography, Vol. XIX, No. 5, pp. 601-625.
Cepulkauskaitė, I. (1999): Majority-minority: Ethnic Relations in the Contemporary States, on-line text www.sociumas.lt/ Eng/Nr3/mazumos.asp.
Dančák, B. et al. (1999): Pobaltí v transformaci, Brno, MU-MPÚ.
Dostál, P. (2002): EU Enlargement an the Public Opinion on the Czech Republic: An Explanatory Analysis, Geografie – Sborník České geografické společnosti, roč. CVII, č. 2, s. 121-138.
Eglājs, R. (2003): The Referendum and Ethnicity or Measuring Integration, on-line text http://www.policy.lv/index.php? id=102756〈=en.
Fiala, P. – Pitrová, M. (2005): Význam a funkce evropských referend, in: P. Fiala – M. Pitrová: Evropská referenda, Brno, CDK.
Chytilek, R. – Šedo, J. (2004): Politické strany, teritoriální homogenita a postkomunistické země; teoreticko-metodologická poznámka, Středoevropské politické studie, roč. VI, č. 1, on-line text http://www.cepsr.com/ clanek.php?ID=187.
Korhonen, I. (2001): Progress in the Economic Transition in the Baltic Countries, Post-Soviet Geography and Economics, Vol. XLII, No. 6, pp. 440-463.
Kovács, P. (1998): A Comparative Typology of Ethnic Relations in Central and Eastern Europe, Budapest, CEU/OSI Publications Office.
Krišjāne, Z. – Bauls, A. – Vilciņš, A. (2004): Changing Patterns of Population Mobility in Latvia, Ģeogrāfiski raksti/ Folia Geographica, Vol. XII, pp. 65-73.
Kruusvall, J. (2002): Integration Inhibiting Attitudes and Development Options for Ethnic Relations, Tallinn, Estonian Migration Foundation, on-line text www.meis.ee/pictures/KRUUSVALL.pdf.
Kubát, M. a kol. (2001): Východní rozšíření Evropské unie. Východiska – stav – perspektivy, Brno, MU-MPÚ.
Kuchyňková, P. (2005a): Evropská referenda – Estonsko, in: P. Fiala – M. Pitrová: Evropská referenda, Brno, CDK.
Kuchyňková, P. (2005b): Evropská referenda – Litva, in: P. Fiala – M. Pitrová: Evropská referenda, Brno, CDK.
Kuchyňková, P. (2005c): Evropská referenda – Lotyšsko, in: P. Fiala – M. Pitrová: Evropská referenda, Brno, CDK.
Kultalahti, O. – Karppi, J. I. – Rantala, H. (1997): Baltic Countries and the Baltic Region, European Spatial Research and Policy, Vol. IV, No. 1, pp. 63-84.
Pabriks, A. (2002): Occupational representation and ethnic discrimination in Latvia, Riga, Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, Soros Foundation, on-line text www.policy.lv.
Pečínka, B. (2003): Zvláštní průběh referend, Reflex, č. 26/2003, on-line text http://www.reflex.cz/Clanek13363. html.
Pettai, I. (2002): Estonians and Non-Estonians: A Typology of Tolerance, Tallinn, Estonian Migration Foundation, on-line text www.meis.ee/pictures/PETTEXT.pdf.
Pitrová, M. (2003): Pátá vlna rozšiřování EU – standardní postup, či nová metodika?, Středoevropské politické studie, roč. V, č. 4, on-line text http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=177.
Rauscherová, K. (2007): Soužití ruské menšiny s domácími národnostmi v pobaltských státech, diplomová práce, Praha, Pedagogická fakulta UK.
Smagars, A. (2003): Latgale’s „No“ to the European Union – the Reasons behind the Divide, on-line text http://www.policy.lv/index.php?id=102753〈=en.
Stanaitis, S. (1992): Development of Lithuanian Rural Settlement System in the 20th Century, Geography in Lithuania/ Geografija Lietuvoje, Vilnius, s. 131-138.
Sychra, Z. (2002): Evropská unie a rozšíření na východ, Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 2-3, on-line text http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=42.
Švec, L. – Macura, V. – Štoll, P. (1996): Dějiny pobaltských zemí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
Švec, L. (2003): Konec cesty? Referenda o vstupu pobaltských států do Evropské unie, on-line text http://www.euractiv.cz/ evropa-dnes0/clanek/konec-cesty-referenda-o-vstupu-pobaltskch-republik-do-evrops.
Tammaru, T. (2001): Urbanization in Estonia in the 1990s: Soviet Legacy and the Logic of Transition, Post-Soviet Geography, Vol. XLII, No. 7, pp. 504-518.
Tammaru, T. (2002): Universal and Specific Features of Urbanization in Estonia under Socialism: The Empirical Evidence of the Sources of Urban and Rural Population Growth, The Professional Geographer, Vol. LIV, No. 4, pp. 544-556.
Vaitekūnas, S. (1992): Geopolitics in Lithuania, Geography in Lithuania/Geografija Lietuvoje, Vilnius, pp. 4-19.
Vildziunienė, A. (1999): Outlines of Migration Policy in Lithuania, Latvia and Estonia, on-line text www.sociumas.lt/ Eng/Nr9/migrac.asp.

Statistické zdroje
Estonská národní volební komise (výsledky referenda o vstupu do EU 2003), on-line zdroj http://www.vvk.ee/ engindex.html.
Estonský statistický úřad (výsledky sčítání lidu 2000), on-line zdroj http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/ Population_Census/Population_Census.asp.
Litevská centrální volební komise (výsledky referenda o vstupu do EU 2003), on-line zdroj http://www3.lrs.lt/pls/ rink/w3_paieska.forma_e?p_kom=1.
Litevský statistický úřad (výsledky sčítání lidu 2001), on-line zdroj http://db.stat.gov.lt/sips/Database/cen_en/ p71en/demography/demography.asp.
Lotyšská centrální volební komise (výsledky referenda o vstupu do EU 2003), on-line zdroj http://web.cvk.lv/pub/ public/28333.html.
Lotyšský statistický úřad (výsledky sčítání lidu 2000), on-line zdroj http://data.csb.gov.lv/DATABASEEN/tautassk/ databasetree.asp?lang=1.Copyright (c) 2008 Josef Miškovský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.