Fink Hafner, D. – Pejanović, M. (eds.): Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. [The Development of Political Pluralism in Slovenia and Bosnia and Herzegovina]

Věra Stojarová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Stojarová, V. (2008). Fink Hafner, D. – Pejanović, M. (eds.): Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. [The Development of Political Pluralism in Slovenia and Bosnia and Herzegovina]. Středoevropské politické studie, 10(1), 68-69. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4409

Plný Text:

HTML (English)Copyright (c) 2008 Věra Stojarová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.