Způsoby hlasování ve volbách a jejich historický vývoj: hlasovací technika jako stěžejní proměnná volebního procesu

Sylvie Reterová

Abstrakt

This paper examines the issue of ballot voting in elections with a focus on traditional and modern voting methods. The purpose is to provide policy analysis with a survey of the development of voting methods, from their earliest form up to contemporary democratic technologies. The study offers a systematic evaluation of the voting mechanism, especially the paper ballot, machine voting, punchcard voting, optical mark-sense voting and electronic voting. On the basis of case studies, their impact on electoral process and the accuracy of election results is evaluated, as well as their impact on the quality of democracy. The accent is put on voting procedures which are user-friendly and trustworthy at the same time.

Bibliografická citace

Reterová, S. (2007). Způsoby hlasování ve volbách a jejich historický vývoj: hlasovací technika jako stěžejní proměnná volebního procesu. Středoevropské politické studie, 9(2–3), 207-223. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4393

Klíčová slova

Australian paper ballot; Direct recording electronic voting; Lever voting machine; Optical mark-sense voting; Punchcard voting;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. (1999): Právní dějiny evropských zemí a USA (stručný nástin), Plzeň, Aleš Čeněk.
Bullock, Ch. S. – Hood, V. M. (2002): One Person – No Vote; One Vote; Two Votes: Voting Methods, Ballot Types, and Undervote Frequency in the 2000 Presidential Election, Social Science Quarterly, Vol. LXXXIII, No. 4, pp. 981-993.
Cranor, L. F. (2003): In Search of the Perfect Voting Technology: No Easy Answers, in: D. A. Gritzalis (ed.): Secure Electronic Voting, Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers.
Estlund, D. M. et al. (1989): Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited, The American Political Science Review, Vol. LXXXIII, No. 4, on-line text http://.jstor.org/, [cit. 19. 2. 2007].
Independent Commission on Alternative Voting Methods (2002): Elections in the 21st Century: from paper ballot to e-voting, London, Electoral Reform Society.
Jones, D. W. (2003): The Evaluation of Voting Technology, in: D. A. Gritzalis (ed.): Secure Electronic Voting, Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers.
Mercury, R. (2002): A Better Ballot Box? IEEE Spectrum, on-line text http://www.votingintegrity.org/tool/ documents/documents.html, [cit. 25. 2. 2007].
Reynolds, A. – Steenbergen, M. (2005): How the world votes: The political consequences of ballot design, innovation and manipuation, Electoral Studies, on-line text http://www.sciencedirect.com, [cit. 25. 1. 2006].
Saltman, R. G. (2003): Public Confidence and Auditability in Voting Systems, in: D. A. Gritzalis (ed.): Secure Electronic Voting, Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers.
Svoboda, L. a kol. (1974): Encyklopedie antiky, Praha, Československá Akademie věd.
Zamarovský, V. (1967): Dějiny psané Římem, Praha, Mladá fronta.

Prameny

Brace, K. W. – McDonald, M. P. (2005): Final Report of the 2004 Election Day Survey, U.S. Election Assistance Commission, on-line text http://www.eac.gov/election_survey_2004/toc.htm, [cit. 9. 2. 2007].
Tuček, J. (2006): Další volební chyba. Běžné, říkají vědci, on-line text (http://aktualne.centrum.cz/veda-a-zajimavosti/z-domova/clanek.phtml?id=284342), [cit. 24. 2. 2007].

Internetové zdroje

Election Data Services, on-line zdroj http://www.eac.gov/election.Copyright (c) 2007 Sylvie Reterová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.