Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice

Věra Stýskalíková

Abstrakt

The article deals with the phenomenon of state approaches towards the immigration and integration issue. The first part gives us a brief overview about the different policies towards new-comers applied in different countries in the world. The assimilation approach, the contemporary differentiated incorporation as well as the model of assimilation is discussed. The second chapter is dedicated to the immigration policy of the Czech state. The last part tries to apply the theoretical models discussed in the first chapter on the case of the Czech republic. The author concludes that there has been a slight move from the assimilationist model towards the multicultural one. However, for the Czech republic to reach the multiculturalism model the stronger effort is still needed.

Bibliografická citace

Stýskalíková, V. (2004). Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. Středoevropské politické studie, 6(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4041

Klíčová slova

multiculturalism; assimilation; incorporation; immigration; refugees; Czech; immigration and integration policy;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, P. (2003): Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury Brno.
Cizinci v české republice (2001): Český statistický úřad, Scientia, Praha.
Kymlicka, W. (2001): Politics in the vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford University Press.
Sirovátka, T. (ed.) (2002) : Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. MU FSS, Nakladatelství Georgetown Brno.
Šišková, Tatjana (ed.) (2001): Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Portál Praha.

Internetové zdroje (všechny stránky citovány k 20. 5. 2004):

Canadian Multiculturalism Act.
(http://www.solon.org/Statutes/Canada/English/C/CMA.html)
Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Odbor azylové a migrační politiky MV.
(http://www.mv.cz/dokumenty/integrace/index.html)
Inglis, Ch. (1995): Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity. Management of Social Transformation (MOST), UNESCO
(http://www.unesco.org/most.pp4.htm)
Institute on Governance (2000): Ethnic Minorities in Canada: a Governance Perspective.
(http://www.iog.ca)
Migration Information Source data
(http://www.migrationinformation.com)
MOST (1995): Management of Social Transformation: Multiculturalism: A policy response to diversity. UNESCO.
(http://www.unesco.org/most/sydpaper.htm)
MPSV ČR.
(http://mpsv.cz)
MPSV ČR o integraci cizinců pro státní úředníky.
(http://www.cizinci.cz)
MPSV ČR o legální migraci
(http://imigrace.mpsv.cz)
MV ČR
(http://www.mv.cz)
Multiculturalism in Canada.
(http://www.geocities.com/s_sonia415/multi2.html)
Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
(http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=602&CT1=0)
Rekai, P. (2002): US and Canadian Imigration Policies. Marching together to Different Tunes. In: C.D.Howe Institute Commentary, No. 171, November 2002.
(http://www.cdhowe.org)
Ulysse, P.J. : Social Justice, Exlusion and Citizenship: The Ethnic Minorities in Canada – a Review of the Literature.
(http://www.canada.metropolis.net/events/socialjustice/ulysse_e.html)
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002.
(http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnm/zprava_mensiny_2002.pdf)
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002.
(http://www.mv.cz/dokumenty/integrace/2002/zprava02.doc)
Copyright (c) 2004 Věra Stýskalíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.