Ústřední pojmy regionální politiky EU: Příspěvek ke studiu euroregionalismu

Roč.6,č.1(2004)

Abstrakt
The contribution to the study of euroregionalism. The article aims to outline the basic framework for the study of regional policy of EU. It provides the description of the main terms and concepts of the regional policy, such a region, regional integration or regional cooperation. The scientific purpose of the article is to unify the approaches in the study of regional policy, or at least highlight the deceptiveness in using the concepts of regional policy.

Klíčová slova:
Regional policy; region; regional integration; regional cooperation;
Biografie autora

Vít Dočkal

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Student PGS na katedře politologie FSS MU a student práva na Masarykově univerzitě v Brně.
Reference

Ammon, G. (1994) Das Europa der Regionen, München.
AEBR (usp. pro účely Evropské komise, 2002): Praktický průvodce pro přeshraniční spolupráci, Gronau.
Balej, M., (ed., 2002): Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony : sborník tematického okruhu PSE, Ústí nad Labem.
Bullmann, U., (ed. 1994): Die Politik der dritten Ebene (Regionen im Europa der Union), Baden-Baden.
Císař, O. (2002): Strategie a transnacionální vztahy: politická pole a protitemelínská kampaň, Politologický časopis, č. 3, 280-296.
Fiala, P.-Pitrová, M. (2003): Evropská unie, Brno.
Harrop, J. (1996): Structural Funding and Employment in the European Union (Financing the Path to Integration), Cheltenham.
Mattli, W. (1999): The Logic of Regional Integration (Europe and Beyond), Cambridge.
Paulík, T. 2002. Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu ČR do EU. Opava.
Pešek, P. 2001. Podpora rozvoje problémových regionů a předvstupní pomoc EU. Ústí nad Labem.
Romancov, M.: Regionální politika EU - decentralizace shora, Politologický časopis, č. 3, 355-374.
Rumpel, P. (2003): Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení ČR k EU, Ostrava.
Skokan, K. 2003. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava.
Strmiska, M.(2003): Katalánské politické strany : katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002, Brno.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (1997): díl 3. (m/r), Encyklopedie Diderot, Praha, s. 657.
Viturka, M. 2002. „Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace České republiky do Evropské unie.“ Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hálky č. 4, Praha.
Wokoun, R. (2003) Česká regionální politika v období vstupu do EU, Praha.

Internetové zdroje (vše ověřeno k 1. 2. 2004):
Association of European Border regions (www.aebr.net)
Centrum pro regionální rozvoj (www.crr.cz)
Commitee of the Regions (www.cor.eu.int).
Česká asociace rozvojových agentur (www.rrajm.cz/cara.html).
Evropská komise (europa.eu.int/comm).

Metriky

1045

Views

130

RTF views

1379

HTML views