Ústřední pojmy regionální politiky EU: Příspěvek ke studiu euroregionalismu