Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 - 1990

Roč.6,č.1(2004)

Abstrakt
This paper deals with the transition to democracy in Czechoslovakia in the period 1989 - 1990. The author analyses character of the communistic regime, the special features of the fall of this regime, the phases and the actors of transition to democracy. He applies theories of Juan J. Linz, Alfred Stepan, Samuel P. Huntington, Terry L. Karl, Phillippe Schmitter, Adam Przeworski and others

Klíčová slova:
transition to democracy; Czechoslovakia; communist regime;
Biografie autora

Jan Civín

Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.

Asistent na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Reference

Ash, T. G. (1991): Rok zázraků ´89. Praha.
Balík, S. (2003): Totalitní a autoritativní režimy. in: Hloušek, V.- Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno, 259-284.
Brokl, L. (1994): Problémy přechodu k pluralitní demokracii. in: Sociologický časopis, č. 4, s. 249-261.
Dvořáková, V. (1999): Deset let poté. in: Politologická revue, č. 2, s. 3-17.
Dvořáková, V.- Kunc, J. (1994): O přechodech k demokracii. Praha.
Fiala, P.- Hloušek, V. (2003) Stranický systém České republiky. in: Fiala, P.- Herbut, R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran. Brno, s. 13-54.
Fiala, P.- Holzer, J.- Mareš, M.- Pšeja, P. (1999) Komunismus v České republice. Brno.
Fiala, P.- Mareš, M.- Pšeja, P. (1998): Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. in: Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha, s. 269-289.
Fiala, P.- Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran. Brno.
Friedrich, C. J.- Brzezinski, Z. (1961) Totalitarian Dictatorship and Autocracy. New York.
Havel, V. (1990): Moc bezmocných. in: tentýž: O lidskou identitu. Praha, s. 55-133.
Havel, V. (1991): Letní přemítání. Praha.
Hloušek, V. (2000): Konfliktní linie v ”postkomunistických” systémech politických stran. in: Politologický časopis, č. 4, s. 373-395.
Huntington, S. (1991): The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma.
Chalupa, J. (1997) Jak umírá diktatura, Olomouc.
Jičínský, Z. (1996): Politický fenomén OF a problémy jeho působení. in: Dvořáková, V.- Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989. Praha, s. 64-69.
Karl, T. L.- Schmitter, P. C. (1991): Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. in: International Social Journal, n. 128, pp. 269-284.
Kopeček, L. (2003a): Sociálně politické podmínky demokracie. in: Hloušek, V.- Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno, s. 109-148.
Kopeček, L. (2003b): Stranický systém Slovenska. in: Fiala, P.- Herbut, R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran. Brno, s. 153-225.
Kubát, M. (1997): Třetí vlna demokratizace a středovýchodní Evropa. in: Parlamentní zpravodaj, č. 2.
Kunc, J. (2000): Stranické systémy v re/konstrukci. Praha.
Linz, J. J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder - London.
Linz, J. J.- Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore - London.
Machonin, P.- Tuček, M. (1996): Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři. in: Šafaříková, V. a kol.: Transformace české společnosti 1989-1995. Brno, s. 9-49.
Možný, I. (1991): Proč tak snadno… Praha.
Novák, M. (1999): Utváření stranického systému v českých zemích. in: Politologický časopis, č. 2, s. 133-145.
Prečan, V. (1990): Charta 77 1977-1989. Scheinfeld - Praha - Bratislava.
Przeworski, A. (1991): Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge.
Rustow, D. (1970): Transition to Democracy. in: Comparative Politics, n. 2, pp. 337-363.
Rychlík, J. (2002): Rozpad Československa. Bratislava.
Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha.
Sartori, G. (1976): Parties and Party System. A Framework for Analysis. Cambridge.
Sartori, G. (1993): Teória demokracie. Bratislava.
Suk, J. (1997): Občanské fórum. Praha - Brno.
Suk, J. a kol. (1999): Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. Praha.
Szomolányi, S. (1999): Kľukatá cesta Slovenska k demokracii. Bratislava.
Vodička, K. (2003): K příčinám zhroucení komunistického systému. in: Vodička, K.- Cabada, L.: Politický systém České republiky. Praha, s. 103-114.

Metriky

700

Views

588

RTF views

568

HTML views