Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 - 1990