Marek Čejka: Judaismus, politika a stát Izrael

Vít Dočkal, David Müller

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Dočkal, V., & Müller, D. (2003). Marek Čejka: Judaismus, politika a stát Izrael. Středoevropské politické studie, 5(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3937

Plný Text:

RTF HTML



Copyright (c) 2003 Vít Dočkal, David Müller

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.