Volební akce Solidarita: Pokus o sjednocení polské pravice

Ondřej Rojčík

Abstrakt

Foundation and a short-lived existence of the Election Action Solidarity (AWS) in Polish party system was a pragmatic reaction on the electoral defeat of anticommunist parties in 1993. Up to 40 parties forming AWS were trying to overcome ideological and personal conflicts of previous years, nevertheless AWS`s election victory in 1997 was followed by a defeat and disappearing from “Sejm” in 2001. There are four main causes of this situation identified in this article: 1 Imperfect “federality” of internal structure of AWS. 2. Doubled leadership: leader of the party and Prime Minister are different persons. 3. Sense of underestimation of importance of AWS`s particular parties (so-called power pillars in this case) led to an unsatisfied power ambitions. 4. Political programs or ideological diversification of AWS.

Bibliografická citace

Rojčík, O. (2003). Volební akce Solidarita: Pokus o sjednocení polské pravice. Středoevropské politické studie, 5(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3936

Klíčová slova

Election Action Solidarity; Polish party system;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Akcja Wyborcza Solidarność (http://www.aws.org.pl). 30.5.2000.
Bankowicz, M. (2000): Vývoj politického systému v Polsku v letech 1989-1999, Politologická revue, č. 1, s. 25-40.
Dančák, B. (1997a): Návrat Polska k pravici, Politologický časopis, roč. IV, s. 260-269.
Dančák, B. (1997b): Vítězové a poražení polských parlamentních voleb, Proglas, roč. VIII, č. 8, s. 4-8.
Dančák, B. (2000): Polská republika, in: Dančák, B. – Mareš, M. (eds., 2000): Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, Brno, MPU, s. 63-85.
Dostal, R. (1999): Komparace formování systému politických stran Česka a Polska (1989-1998), Politologický časopis, roč. VI, č. 3, s. 282-292.
Dudek, A. (1997): Pierwsze Lata III Rzeczypospolitej 1989-1995, Kraków, GEO.
Gazeta Wyborcza (http://www.gazeta.pl). 12.2.2003.
Kaczorkowski, A. (2000): Reformátoři to mají těžké, Listy, roč. XXX, č. 2, s. 25-28.
Knyżewski, K. (1998): Partie i System Partyjny w Polsce w Okresie Transformacji Ustrojowej, Warszawa, Scholar.
Kopeček, L. (2001): Polské parlamentní volby 2001 a proměna stranického systému, Politologický časopis, roč. VIII, č. 4, s. 410-424.
Kubát, M. (2000): Politika v Polsku po roce 1989, Praha, Karolinum.
Kubát, M. (2001): Parlamentní volby 2001 v Polsku, Politologická revue, roč. X, č. 2, s. 123-146.
Majcherek, J. A. (1999): Pierwsza Dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999, Warszawa, Presspublica.
Paszkiewicz, K. (ed., 2000): Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Polityka (http://www.polityka.pl). 12.2.2003.
Respekt (http://www.respekt.cz). 12.2.2003.
Rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl). 12.2.2003.
Sobolewska-Myślik, K. (1999): Partie i Systemy Partyjne Europy Środkowej Po 1989 Roku, Kraków, Ksiegarnia Akademicka.
Copyright (c) 2003 Ondřej Rojčík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.