Evropská politika moravistických organizací

Roč.4,č.4(2002)

Abstrakt
Moravist organizations focus on European integration more intensively. Currently their attitude is mostly positive. They hope that in Europe of Regions Moravian Movement will revive. Split of Moravian parties makes their admission to the European Free Alliance – Democratic Party of Peoples Europe more complicated. Not to weaken its position in the European Parliament the EFA – DPPE needs to find relevant partners in the candidate countries of the EU.

Klíčová slova:
Moravist organisations; European Integration; Europe of Regions; European Free Alliance – Democratic Party of Peoples Europe;
Reference

Prameny:

ČESKOMORAVSKÁ UNIE STŘEDU (1996): Volební program 1996.
HNUTÍ SAMOSPRÁVNÉ MORAVY A SLEZSKA – MORAVSKÉ NÁRODNÍ SJEDNOCENÍ (1996): Stanovy.
HNUTÍ ZA SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII – SPOLEČNOST PRO MORAVU A SLEZSKO (1990): Program.
HNUTÍ ZA SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII – SPOLEČNOST PRO MORAVU A SLEZSKO (1992): Volební program.
Charta Moravorum, 1996.
JEDNOTA MORAVSKÁ (1991): Stanovy Jednoty Moravské. In Za Moravu. Historická identita Moravy, Brno: Jednota moravská, s. 106-110.
Moravská demokracie (1996), roč. 1, č. 2.
Moravská dohoda (2002)
Moravská politika (1995), roč. 2, č. 8.
MORAVSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (1999): Politický program. Program pro třetí tisíciletí. Dostupné na http://www.mujweb.cz/mods.cz/www.mods/
MORAVSKÁ KOALICE (2000): Výzva. Přijďte 12. 11. 2000 k volbám.
MORAVSKÁ NÁRODNÍ STRANA (1992): Stanovy.
MORAVSKÁ NÁRODNÍ STRANA (1994): Zásady volebního programu MNS.
MORAVSKÁ ZEMSKÁ ARMÁDA (2000): Sdělení.
MORAVSKÉ OBČANSKÉ HNUTÍ (1990): Programové cíle pro volby 1990 „Demokracie pro všechny“.
Moravský hlas (2000), roč. VI, č. 2.
PLAID CYMRU – THE PARTY OF WALES, THE EUROPEAN FREE ALLIANCE IN THE EUROPEAN PARLIAMENT (2002): Press Release, Brussels 25 June, 2002: Representation of national minorities in the 2001 Czech Census.
Podlepotřebník MoDs (2002), roč. 1, č. 1.
RUCH AUTONOMII ŚLASKA (2001): Oswidczenie: Slask i Morawy na wspólnej drodze ku Europie regionów. Dostupné z http://www.raslaska.org.
SVAZ MORAVANŮ (2002): Sborník zkrácených referátů z rozpravy „O Moravanech a o Moravě“ na konferenci EP-EFA „Moravia 2002“. Brno: Svaz Moravanů.
Zpravodaj Svazu Moravanů (2001), roč. 1, č. 12, s. 1.
Literatura / Bibliography

LYNCH, P. (1997): Co-operation between Regionalist Parties at the Level of European Union. European Free Alliance. In De Winter, L., Türsan, H. (ed.): Regionalist Parties in Western Europe. Routlege, London and New York, pp. 190-203.
MAREŠ, M. (1999): Slovanství a politický extremismus v České republice. Středoevropské politické studie, roč. 1, č. 1 (tištěná verze), s. 19-36.
MAREŠ, M. (2001a): Evropská svobodná aliance – demokratická strana národů Evropy. In FIALA, P., MAREŠ, M. (eds.): Evropské politické strany. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. 100-112.
MAREŠ, M. (2001b): Moravismus a extremismus. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 4, podzim 2001, dostupné z http://www.iips.cz/cisla/komentare/moravismus401.html.
MAREŠ, M (2001c): Programy moravských regionálních stran. In MALÍŘ, J., VLČEK, R. (Eds.): Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně. Brno: Matice Moravská, 2001, s. 195-200.
MAREŠ, M. (2002): Ethnic Extremism in the Czech Republic. Předneseno na 7. konferenci Central European Political Science Association, Plzeň, 5. 10. 2002.
STRMISKA, M. (2000): Rise an Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, roč. II, č. 4. Dostupné z http://www.iips.cz/cisla/texty/clanky/moravian400.html
STRMISKA, M. (2002): A Study on Conceptualistaion of (Ethno)Regional Parties. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 2-3. Dostupné z http://www.iips.cz/cisla/texty/clanky/ethno2302.html

Metriky

422

Views

146

RTF views

184

HTML views