Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority: Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích

Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

The paper comments on issues of conceptualization of ethnic parties and ethnic interest groups. The sources of legitimacy of ethnic parties as well as their sources of electoral mobilization are of a special kind. They are usually connected with and/or derived from the strategies of identitary mobilization. This fact conditions particular systemic properties of ethnic parties as non-state-wide actors and make them similar, at least in some respect, to ethnic interest and pressure groups.

Bibliografická citace

Fiala, P., & Strmiska, M. (2002). Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority: Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3915

Klíčová slova

ethnic parties; interest groups; identitary mobilization; representation; democracy

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alemann, Ulrich von (1987): Organisierte Interessen in der Bundesrepublik, Leske+Budrich, Opladen.

Beyme, Klaus von (1982): Parteien in westlichen Demokratien, R. Piper & Co Verlag, München.

De Winter, Lieven (1998): Conclusion. A comparative analysis of the electoral, office and policy success of ethnoregionalist parties, in: De Winter, Lieven, Türsan, Huri (eds.): Regionalist Parties in Western Europe, Routledge, London: 204-247.

De Winter, Lieven (2002): Ethnoregionalist Parties and European Integration at the 1999 European Elections, in: Perrineau, Pascal, Grunberg, Gérard, Ysmal, Colette (eds): Europe at the Polls: The European Elections of 1999, Palgrave, New York, Basingstoke: 130-145.

Fiala, Petr (1999): Definice zájmových skupin. K některým teoretickým problémům politologického výzkumu organizovaných zájmů. Politologický časopis, VI, č. 1, 1999: 52 – 60.

Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián (1998): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.

Horowitz, Donald L. (1985): Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley.

Key, V.O. (1960): Politics, Parties, and Pressure Groups, Thomas Y. Crowell Comp., New York.

Letamendía, Francisco B. (1998): Juego de espejos. Conflictos nacionales centro-periferia, Trotta, Madrid.

Matthews, Trevor (1993): Australian Interest Groups, in: Richardson, J.J. (ed.): Pressure Groups, Oxford University Press, Oxford: 231-234.

Melucci, Alberto, Diani, Mario (1992): Nazioni senza Stato. I movimenti etnico-nazionali in Occidente, Feltrinelli, Milano.

Müller-Rommel, Ferdinand (1998): Ethnoregionalist Parties in Western Europe. Theoretical considerations and framework of analysis, in: De Winter, Lieven, Türsan, Huri (eds.): Regionalist Parties in Western Europe, Routledge, London 1998: 17-27.

Pross, A. Paul (1992): Group Politics and Public Policy, Oxford University Press, Toronto.

Rokkan, Stein (1989): Towards a Generalized Concept of Verzuiling, in: Mair, Peter (ed.): The West European Party System, Oxford University Press, Oxford: 139–149.

Strmiska, Maxmilián (1997): Regionalization, Regional Parties and Party Systems in Spain and in Italy (Some Remarks), SPFFBU, T 1: 55-66.

Strmiska, Maxmilián (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno.

Strmiska, Maxmilián (1999): Centrum, periferie a národotvorný proces, in: Barša, Pavel, Strmiska, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, CDK, Brno: 173-254.

Strmiska, Maxmilián (2002): A Study on Conceptualization of (Ethno-)Regional Parties, Středoevropské politické studie, IV, č. 1, zima 2002 (htto://www.iips.cz/seps.html).

Türsan, Huri (1998): Introduction. Ethnoregionalist parties as ethnic entrepreneurs, in: De Winter, Lieven, Türsan, Huri (eds.): Regionalist Parties in Western Europe, Routledge, London: 1-16.
Copyright (c) 2002 Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.