Jan Holzer: Politický systém Ruska: Hledání státu

Pavel Uhl

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Uhl, P. (2002). Jan Holzer: Politický systém Ruska: Hledání státu. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3911

Plný Text:

RTF HTML



Copyright (c) 2002 Pavel Uhl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.