Postavení Moravy dle Rokkanova modelu centrum - periferie

Jakub Šedo

Abstrakt

The article is an attempt to apply Stein Rokkan˘s model of centres and peripheries to position of Moravia from protohitorical era to 19th century. First attempts to establish a centre in Moravia or tendencies to subordinate this territory to some external centre are described. We analyse the history of Moravia at time, when this country had position of a centre (The Great Moravia in 9th century) and then the evolution from 10th to 19th century, when Moravia was a periphery of Bohemian kingdom or Habsburgian empire. We describe the changes in position of Moravia and try to classify them according to Rokkan˘s figure of possible values for peripheral regions.

Bibliografická citace

Šedo, J. (2002). Postavení Moravy dle Rokkanova modelu centrum - periferie. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3898

Klíčová slova

Moravia; Rokkan˘s model; centres and peripheries

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Flora, P. (ed., 1999): State Formation, Nation-building and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford, New York, Oxford University Press.
Podborský a kol. (1993): Pravěké dějiny Moravy, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost.
Šedo, O. (2000): Archeologie a stopy pobytu římských vojsk v prostoru Mušova, In: Mušov 1276 - 2000, Pasohlávky 2000, s. 183 - 205.
Válka, J. (1992): Středověká Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost.
Válka, J. (1995): Morava reformace, renesance a baroka, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost.
Vykoupil, L. (2000): Slovník českých dějin, Brno, Julius Zirkus.
Žemlička, J. (1997): Čechy v době knížecí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny.Copyright (c) 2002 Jakub Šedo

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.