Liga polských rodin a Sebeobrana – proč nevstupovat do Evropské unie?!

Roč.4,č.1(2002)

Abstrakt
The article examines electoral results of two radical political subjects - ultra-catholic League of Polish Families (LRP) and Andrzej Lepper´s agrarian Samooobrona (Self-Defense) – in the parliamentary election of 2001. Samoobrona won the third place with 10.2% of the votes and 53 seats. LPR (with results 7,9% of votes) occupies 38 seats in the Sejm. The success of both anti-European parties demonstrates great resistance of part of Poles to enter EU.

Klíčová slova:
Poland; party; election; League of Polish Families; Samooobrona (Self-Defense);
Reference

Dančák, B., Mareš, M. (eds., 2000): Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, MPU, Brno.
Dudek, A. (1997): Pierwsze lata III. Rzeczypospolitej 1989 – 1995, Znak, Kraków.
Herbut, R. (1999): Partie polityczne i system partyjny, In: Antoszewski, A., Herbut, R. (red.) Polityka w Polsce w latach 90, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersitetu Wrocławskiego, s. 115 – 139.
Kopeček, L. (2001): Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému, Politologický časopis, roč. 8, č. 4, s. 410 – 424.
Kubát, M. (2000): Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence, Karolinum, Praha.
Liga Polskich Rodzin.(http://www.lpr.pl/). Ověřeno k 14.2.2002.
Paszkiewicz, K.(red., 2000): Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersitetu Wrocławskiego, Wrocław.
Państwowa Komisja Wyborcza. (http://www.pkw.gow.pl). Ověřeno k 14.2.2002.
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej.(http://www.samoobrona.or.pl/). Ověřeno k 14.2.2002.
Výzkumy agentury CBOS. (http://www.cbos.pl). Ověřeno k 14.2.2002

Metriky

394

Views

148

RTF views

167

HTML views