Dezorintace z nostalgie. Stalinismus a současná ruská stranicko-politická scéna

Jan Holzer, Tomáš Šmíd

Abstrakt

Cílem tohoto především pracovního textu je jednak naznačit zdroje dějinné vitality (a jejích ekonomických, politických a sociologických konsekvencí) specifické sociálně-politické doktríny tzv. stalinismu v současném stranicko-politickém spektru Ruské federace (RF), jednak postihnout praktické projevy této strategie, to vše v časovém rámci let 1989-2000. Jakkoli při tomto zadání nelze odhlédnout od skutečnosti, že zastánce stalinismu (včetně organizovaných) je možno identifikovat i v některých mimo-postsovětských stranicko-politických spektrech, zůstává skutečností, že aktuálně se procesy profilování ke stalinismu se hlásících (a potenciálem nadaných) uskupení týkají v podstatě pouze postkomunistického Ruska. V tomto smyslu tedy bude odhlédnuto od výrazných, ba tragických historických “vstupů” stalinismu do “politik” jiných zemí, a to nejen těch, které ve čtyřech poválečných desetiletích přináležely do komunistického (sovětského) tábora.

Bibliografická citace

Holzer, J., & Šmíd, T. (2001). Dezorintace z nostalgie. Stalinismus a současná ruská stranicko-politická scéna. Středoevropské politické studie, 3(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3880

Klíčová slova

stalinismus; komunismus; ruská politika; ruská stranicko-politická scéna

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alan, J. (1990): Stalinovo dědictví, Sociologický časopis, roč. X., č. 1, s. 2-5.
Barygin, I. N. (ed., 1999): Političeskije partii, dviženija i organizacii sovremennoj Rossii na rubeže vekov. 1999 g. Analitičeskij spravočnik, Moskva, Izd-vo Michajlova.
Berezovskij, V. N. - Krotov, N. J. - Červjakov, V. V. (1991): Rossija: partii, associjacii, sojuzy, kluby, Moskva, Izdatělstvo Pan-Press.
Bratkiewicz, J. (1998): Rosyjscy nacjonalisci w latach 1992-1996: od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Warszawa, ISP PAN.
Bullock, A. (1995): Hitler a Stalin - paralelní životopisy, Plzeň, Mustang.
Conquest, R. (1991): Stalin - the Breaker of Nations.
Ganuck, G. (1997): Parteien und Nationalismus in Russland, Frankfurt, Peter Lang Verlag.
Gill, G. (1994): The Collapse of a Single-Party System: the Disintegration of the Communist Party of the Soviet Union, Cambridge, Cambridge UP.
Holzer, J. (1999a): Předehra k dramatu, Politologický časopis, roč. VI, č. 4, s. 367-377.
Holzer, J. (1999b): Ruský nacionalismus: Pokus o klasifikaci v současné situaci, in: Dančák, B. – Fiala, P. (eds., 1999): Nacionalistické politické strany v Evropě, Brno, MPÚ, s. 168-178.
Holzer, J. (ed., 2000a): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, Brno, MPÚ.
Holzer, J. (2000b): Příznaky tradice: Volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, Politologický časopis, roč. VII, č. 1, s. 30-51.
Ishiyama, J. (1996b): The Sickle or the Rose? Previous Regime Types and the Evolution of the Ex-Communist Parties in Post-Communist Politics, Comparative Political Studies, Vol 30, No 3, s. 299-330.
Hosking, G. A. - Aves, J. - Duncan, P. F. S. (1992): The Road to Post-Communism. Independent Political Movements in the Soviet Union 1985 - 1991, London - New York.
Ishiyama, J. T. (1996a): Red Phoenix? The Communist Party in Post-Soviet Russian Politics, Party Politics, Vol 2, No 2, Summer, s. 147-175.
Ishiyama, J. T. (1998): Red versus Expert: Candidate Recruitment and Communist Party Adaptation in Post-Soviet Politics, Party Politics, Vol 4, No 3, July, s. 297-318.
Ishiyama, J. T. (1999): The Communist Successor parties and Party Organizational Development in Post-communist Politics, Political Research Quaterly, Vol 51, Issue 1, March, s. 87-112.
Kislicyn, S. A. - Krikunov, V. I. – Kurajev, V. D. (1999): Gennadij Zjuganov, Krasnodar, Izd-vo ”Fler-1”.
Kitschelt, H. – Mansfeldova, Z. – Markowski, R. - Toka, G. (1999): Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter party Cooperation, Cambridge, Cambridge UP.
Kodin, M. I. (1998): Obščestvenno-političeskije ob´jedinenija i formirovanije političeskoj elity v Rossii (1990 - 1997), Moskva, Fond sodějstvija razvitiju sociaĺnych i političeskich nauk.
Laquer, W. (1990): Stalin - the Glasnost Revelations.
Loewenhardt, J. (ed., 1998): Party Politics in Post-Communist Russia, London - Portland, Frank Cass.
Luchterhandt, G. (1993): Die politischen Parteien in neuen Russland: Dokumente und Kommentare, Bremen, Edition Themmen.
Luchterhandt, G. (1998): Russlands neue Linke: Kommunistische und sozialistische Organisationen ausserhalb der KRPF, Bremen, Universität Bremen.
McAllister, I. - White, S. (1995): Democracy, Political Parties, and Party Formation in Postcommunist Russia, Party Politics, Vol 1, No 1, s. 49-72.
Medvedev, R. (1990): Stalin a stalinizmus - historické črty, Bratislava, Obzor.
Nolden, H.-W. (1991): Parteien in Russland, Kőln, Deutscher Instituts-Verlag.
Pashentsev, Y. N. (1999): The left parties of Russia, on-line text.
Pašencev, E. N. (1998): Opozicionnyje partii i dviženija sovremennoj Rossii, Moskva, Izdatělstvo Informpečať ITRK RSPP.
Pipes, R. (1998): Dějiny ruské revoluce, Praha, Argo.
(1999): Političeskie partii, dviženija i organizacii sovremennoj Rossii na rubeže vekov: Analitičeskij spravočnik, St. Petěrburg, Akademija političeskoj nauky.
Pribylovski, V. (1992): Dictionary of political parties and organizations in Russia, Moscow, Center for Strategic and International Studies.
(1993): Russkije nacional-patriotičeskije, etnokratičeskije i pravo-radikalnyje organizacii, Moskva, Panorama.
Rybkin, I. (1994): Gosudartvenaja duma - pjataja popytka, Moskva, Znanie.
Schneider, E. (1993): Russland auf Demokratisierungkurs?: Neue Parteien, Bewegungen und Gewerkschaften in Russland, Ukraine und Weissrussland, Kőln, Bund-Verl.
Solženicyn, A. (1990): Souostroví Gulag I.-III., Praha, OK Centrum.
Stepien, A. (ed., 1999): Wspólczesna Rosja, Lódž, Uniwersytet Lódzki - Instytut studiów miedzynarodowych.
Tejchman, M. (1992): Říše zla J. V. Stalina, Praha, Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV.
Trockij, L. D. (1995): Zrazená revoluce. Co je SSSR a kam spěje?, Brno.
Tucker, R. (1995): Stalin, Liberec, Dialog.
Veber, V. (1996): Stalin – stručný životopis, Praha, Karolinum.
Volkogonov, D. (1990): Triumf a tragédia - Politický portrét J. V. Stalina I.-II., Bratislava, Spektrum.
Zevelev, A. I. - Šelochajev, V. V. - Sviridenko, J. P. - Tjumukin, S. V. – Sorokin, A. K. (eds., 2000): Političeskije partii Rossii: istorija i sovremennosť, Moskva, ROSSPEN.
Komunistická strana Ruské federace. (http://www.kprf.ru)
Ruská politika. (http://www.polit.ru)
Ruské politické strany. (http://www.nns.ru/parties/parties.html)
Ruské volby. (http://www.elections.ru)
Copyright (c) 2001 Jan Holzer, Tomáš Šmíd

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.