Pojetí stranicko–politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu

Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Pojmy jako "duchovní rodina", rodina politických stran, stranicko–politický tábor se v rámci výzkumu politických stran a stranických systémů uplatňují, v různých pojetích a souvislostech, postkomunistický kontext nevyjímaje (cf. Mudde 2000; Fiala, Strmiska 2001a; Fiala, Strmiska 2001b). Zvláštní případ nepochybně představuje aplikace těchto pojmů v prostředí poznamenaném výskytem prvků výrazné diskontinuity a ”přechodných útvarů” s proměnlivou a/nebo neurčitou totožností. Řadu výmluvných příkladů může v tomto ohledu poskytnout studium vývoje stranicko–politických fenoménů v post–autoritářských uspořádáních. Tato stať představuje dílčí, převážně teoreticko–metodologicky zaměřený příspěvek k diskusi o pojetí a aplikaci konceptu rodin politických stran v postkomunistickém středo– a východoevropském rámci.1 Pokusíme se zde ukázat, proč je vymezení rodin politických stran v postkomunistickém kontextu velmi problematické (nejen v empirické, nýbrž rovněž v teoreticko–metodologické rovině) a co lze od uplatnění tohoto pojmu vlastně očekávat. Při této příležitosti pak nabídneme několik podnětů k rozvíjení – podle našeho názoru velmi žádoucího – dynamického a v potřebné míře flexibilního přístupu k vymezení a typologii stranicko–politických rodin. Neusilujeme přitom o dosažení nějakých definitivních, autoritativních závěrů. Naopak, jde nám spíše o ”otevření problému”, jež chápeme jako nezbytný předpoklad nepředpojaté diskuse o tomto složitém tématu.

Bibliografická citace

Fiala, P., & Strmiska, M. (2001). Pojetí stranicko–politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu. Středoevropské politické studie, 3(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3879

Klíčová slova

stranické rodiny; stranicko-politické rodiny; postkomunismus; poostkomunistické prostředí; východní Evropa

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beyme, K. von (1982): Parteien in westlichen Demokratien, R. Piper & Co Verlag, München.
Beyme, K. von (1996): Transitions to Democracy in Eastern Europe, Macmillan, London.
Budge, I., Keman, H. (1990): Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States, Oxford University Press, Oxford, New York.
Coppedge, M. (1997): A Classification of Latin American Political Parties, Working Paper 244 – November 1997, The Helen Kellogg Institute for International Studies Working Paper Series, University of Notre Dame, Notre Dame.
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.
Fiala, P., Strmiska, M. (2001a): Stranicko–politické rodiny a ideologické sektory (Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran), Středoevropské politické studie, III, č. 2, jaro 2001.(http://www.iips.cz/seps.html)
Fiala, P., Strmiska, M. (2001b): Spřízněny volbou? Křesťansko–demokratické a křesťansko–nacionální strany v postkomunistických pluralismech, Politologický časopis, VIII, č. 3: 279–286.
Kitschelt, H. (1992): The Formation of Party Systems in East Central Europe, Politics and Society, XX, n. 1, March 1992: 7–50.Lewis, P. G. (2000): Political Parties in Post–Communist Eastern Europe, Routledge, New York.
Markowski. R. (1997): Political Parties and Ideological Spaces in East Central Europe, Communist and Post–Communist Studies, XXX, n. 3, September 1997: 221–254.
Mudde, C. (1996): The War of Words. Defining the Extreme Right Party Family, West European Politics, XIX, n.2, April 1996: 225–248.
Mudde, C. (2000): Stranická rodina: rámcová analýza, Politologická revue, VI, č. 1, červen 2000: 78–93.
Pennings, P. (1998): The Triad of Party System Change: Votes, Office and Policy, in: Pennings, P., Lane, J.–E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, New York: 79–100.
Perkins, D. (1996): Structure and Choice: The Role of Organizations, Patronage and the Media in Party Formation, Party Politics, II, Issue 3, July 1996: 355–375.
Rokkan, S. (1989): Towards a Generalized Concept of Verzuiling, in: Mair, P. (red.): The West European Party System, Oxford University Press, Oxford: 139–149.
Seiler, D.–L. (1993): Les partis politiques, Armand Colin, Paris.
Shabad, G., Slomczynski, K. M. (1999): Political Identities in the Initial Phase of Systemic Transformation in Poland: A Test of Tabula Rasa Hypothesis, Comparative Political Studies, XXXII, n. 6, September 1999: 690–723.
Strmiska, M. (2001a): Challenges of Consolidation and the Post–Communist Party Systems, Masarykova univerzita, Brno.
Strmiska, M. (2001b): Aliados por patrimônio, divididos por opção? Os partidos pós–comunistas da Europa, Conjuntura Política, n. 31, Outubro 2001.(http://cevep.ufmg.br/bacp/)
Waller, M. (1996): Party Inheritances and Party Identities, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising Fragile Democracies. Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York: 23–43.Copyright (c) 2001 Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.