Ideové a programové vymedzenie strany SMER

Matúš Krištofik

Abstrakt

SMER je na slovenskej politickej scéne nesporne zaujímavým subjektom: vznikol len pred vyše rokom, v súčastnosti z neho však voličské preferencie robia druhú najsilnejšiu stranu, z jeho lídra dokonca najdôveryhodnejšieho politika na Slovensku (viz tab.1 a 2). SMER odmieta, vlastnými slovami, „ideologizovanie vecí” a bráni sa akémukolvek zaraďovaniu do ideologických rodín. Ponúka vraj racionálne a pragmatické riešenia vypracované odborníkmi, pretože „tak ako ani problémy nie sú pravicové a lavicové, nedajú sa ani ich odborné riešenia za také označiť.” A keďže „v roku 2000 Smer nemal nijaké kontakty s politickými stranami v zahraničí, [a] predstavitelia strany nedeklarovali záujem o vstup do existujúcich medzinárodných straníckych združení“ (Kollár, Mesežnikov 2000: 123) je pre programovú charakteristiku SMER-u nutné - ešte pred analýzou programových dokumentov - zaoberat sa jeho fungovaním v stranícko-politickom systéme, jeho vztahmi s ostatnými parlamentnými stranami a hnutiami.

Bibliografická citace

Krištofik, M. (2001). Ideové a programové vymedzenie strany SMER. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3874

Klíčová slova

SMER; Slovensko; slovenská politika; sociální demokracie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds): Slovensko 2000 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, IVO, Bratislava 2001
Žitnanský, E. in Mesežnikov, G. (ed): Volby 1998 - analýza volebných programov politických strán, IVO, Bratislava
Ondruchová, M.: Organizačná štruktúra politických strán na Slovensku, IVO, Bratislava 2000

Programové dokumenty

Hospodárska stratégia, 2000
Politická reforma, 2000
Poriadok a stabilita, 2000
Stanovy politickej strany SMER, 1999 a Doplnenie a zmena Stanov politickej strany SMER v súvislosti s novelou zákona č. 404 z 31. októbra 2000, ktorým sa mení a dopĺna zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
„Prečo sme tu!” - tézy politického programu, 1999

Elektronické zdroje

www.dofo.sk
www.fos.sk
www.ivo.sk
www.narodnaobroda.sk
www.sdl.sk
www.sita.sk
www.sme.sk
www.statistics.sk
www.strana-smer.sk
www.tasr.sk
Smer - informačný občasník politickej strany SMER (verzia na www.strana-smer.sk)
Copyright (c) 2001 Matúš Krištofik

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.