Polarizací k dynamickému pluralismu? Případ černohorského multipartismu

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Vývoj stranicko-politické soustavy Černé Hory v devadesátých letech XX. století představuje zajímavý předmět výzkumu postkomunistických stranicko-politických systémů nejen z hlediska rozboru procesů utváření a přetváření stranicko-politické plurality, polarity a vzorců stranicko-politických interakcí ve zřetelně se proměňujícím postkomunistickém kontextu, nýbrž rovněž v rámci poněkud odlišné, v některých ohledech širší perspektivy favorizující analýzu vazeb mezi národotvornými a/nebo státotvornými procesy a transformací politického systému, zahrnující (re)strukturování příslušné soustavy politických stran. Tato stať představuje příspěvek k interpretaci geneze stranického pluralismu v Černé Hoře se zvláštním zřetelem k vývoji jeho polarity, resp. konfigurace jeho hlavních i vedlejších pólů, zejména v období posledních pěti let. Při této příležitosti si tato stať rovněž klade za cíl poskytnout nové podněty k rozvíjení diskuse o strukturálních a konjunkturálních faktorech ovlivňujících profilování a konzolidaci postkomunistických multipartismů.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Polarizací k dynamickému pluralismu? Případ černohorského multipartismu. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3871

Klíčová slova

Černá Hora; Balkán; pluralismus; multipartismus; politické strany Černé Hory

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. (1998a): Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
Ágh, A. (1998b): The Politics of Central Europe, Sage, London.
AIM - Alternativna Informativna Mreza (http://www.aimpress.ch/), 1994-2001.
Allcock, J. B. (1991): Yugoslavia, in: Szajkowski, B. (ed.): New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, Longman, Harlow: 293-368.
Allcock, J. B. (1994): Yugoslavia. Montenegro , in: Szajkowski, B. (ed.): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow: 655-661.
Blondel, J. (1997): Party Systems in Eastern Europe and the Former Soviet Union, in: Holmes, L. T., Roszkowski, W.: Changing Rules. Polish Political and Economic Transformation in Comparative Perspective, Institute of Political Studies/Polish Academy of Sciences, Warsaw: 11-24.
Dan (http://www.dan.cg.yu/).
Demokratska Partija Socijalista (http://www.dps.cg.yu/).
Grilli di Cortona, P. (1998): Partiti e istituzioni in Europa centro-orientale. Quali influenze reciproche?, in: Bartole, S., Grilli di Cortona, P. (eds.): Transizioni e consolidamento democratico nell'Europa Centro-Orientale. Élites, istituzioni e partiti, G. Giappichelli Editore, Torino: 1-19.
ICG - International Crisis Group (2000a): Montenegro's Socialist People's Party: A Loyal Opposition?, ICG 28 April 2000 (http://www.intl-crisis-group.org/).
ICG - International Crisis Group (2000b): Montenegro's Local Elections: Testing the National Temperature, ICG, 26 May 2000 (http://www.intl-crisis-group.org/).
ICG - International Crisis Group (2001): Montenegro: Time To Decide. Pre-Election Briefing, ICG, 18 April 2001 (http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=279).
Ishiyama, J. T.: Strange Bedfellows (1998): Explaining Political Cooperation Between Communist Successor Parties and Nationalists in Eastern Europe, Nations and Nationalism, IV, Part 1, January 1998: 61-85.
Izbori 2000 - Pobjeda (http://www.pobjeda.co.yu/rubrike/izbori/rubizbori.htm).
Izbori 2001 - Pobjeda (http://www.pobjeda.co.yu/rubrike/izbori2001/rubizbori2001.htm).
Kitschelt, H., Mansfeldová, Z., Markowski, R., Tóka, G. (1999): Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge.
Liberalni Savez Crne Gore (http://www.lscg.crnagora.com/).
Mair, P. (1997): Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford.
Merkel, W., Croissant, A.: Formale und informale Institutionen in defekten Demokratien, Politische Vierteljahresschrift, XLI, H. 1, März 2000: 3-30.
Miller, N. J. (1997): A Failed Transition: the Case of Serbia, in: Dawisha, K., Parrot, B. (eds.): Politics, Power and Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge University Press, Cambridge: 146-188.
Monitor (http://www.monitor.cg.yu/).
Nations in Transit 1998: Yugoslavia, 1999 (http://freedomhouse.org/nit98/yugo.html).
Parlamentarni izbori Crna Gora (http://www.izbori.cg.yu/).
Parlamentarni izbori – Retrospektiva izbora (http://www.izbori.cg.yu/retropektiva/retrospektiva.htm).
Pribičevic, O. (1999): Changing Fortunes of the Serbian Radical Right, in: Ramet, S. (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989, The Pennsylvania University State University Press, University Park: 193-211.
Sartori, G. (1976): Parties and party systems. A framework for analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Sartori, G. (1998): Ingegneria costituzionale comparata, il Mulino, Bologna
Sekelj, L. (2000): Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia - Change without Transformation, Europe - Asia Studies, LII, n. 1, January 2000, el. verze (start page: 57).
Skupština Republike Crne Gore (HTTP://WWW.SKUPSTINA.CG.YU/).
Socijaldemokratska partija Crne Gore (http://www.sdp.cg.yu/).
Strmiska, Maxmilián (1998): Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů, Politologický časopis, V, č. 4, pp. 347-365.
Strmiska, M (1999): Ethno-Territorial Identities and the Making of Regional Party Arrangement: The Case of Voivodina - An Introductory Analysis, Středoevropské politické studie, I, č. 1 (http://www.iips.cz/seps.html).
Vijesti (http://www.vijesti.cg.yu/).
Waller, M. (1995): Adaptation of the Former Communist Parties of East-Central Europe. A Case of Social-democratization?, Party Politics, I, n. 4, October 1995: 473-490.
Waller, M. (1996): Party inheritances and party identities, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising fragile democracies. Comparing new party systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York: 23-43.Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.