S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům

Martin Bastl

Abstrakt

Skinheadské hnutí je ve své podstatě spíše kulturním fenoménem, než-li politickým, a tomu odpovídá, že se studiemi tohoto hnutí a různých jeho odnoží zabývají převážně sociologové. Nelze však pominout, že přes deklarovanou apolitičnost některých směrů o hnutí, které má politické aspekty. Jedním z nejzajímavějších a nejvýraznějších proudů je hnutí S.H.A.R.P. (Skinheads Against Racial Prejudice), které reaguje na nástup ultrapravicově orientovaných skinheadů a odkazuje na tradice skinheadského hnutí. Toto hnutí se objevilo v České republice poměrně záhy, ale od počátku 90. let bylo reprezentováno spíše jednotlivci, či menšími skupinkami. Zejména v první polovině 90. let se čeští SHARPové pohybovali v okruhu tzv. anarcho-autonomní scény a často spolupracovali s jednotlivci, kteří se sebeidentifikovali jako RASH, Redskins či punkové, geneze jednotlivců i skupin vedla k dynamickému toku členů tohoto hnutí mezi jednotlivými ideovými a ideologickými platformami. Jasnější strukturu hnutí SHARP v ČR začalo získávat až v průběhu druhé poloviny 90. let. Zásadní roli při krystalizaci struktury hrálo čitelné identifikování historie skinheadského hnutí a vymezení k ní.

Bibliografická citace

Bastl, M. (2001). S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3868

Klíčová slova

skinheads; skinheadi; S.H.A.R.P.; rasové předsudky; rasismus; extremismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Messenger (antirasistický Oi, Ska Reggae zine), č.1, č. 2.
Sunrise (antirasistický skinhead fanzin) roč. 1994.
Bulldog, č.21-22/2001.
Pilsen bOi!s informátor č.1, č.4.
Bedo (orgán brněnské scény) č.1,3,5,10.
Riot news č.4/1999.
Svrab zine (anti nazi production), č. 6.
Štyngec (Rabiát gang), č.4/2001.
Mareš, R.: Skinheads: subkultura zničená ideologií, Nová přítomnost č.4/97, s.2-6.
http://jany69.hyperlink.cz (ověřeno k 26.6.2001).
http://molotov.czechcore.cz (ověřeno k 26.6.2001).
http://www.streetpunk.cz (ověřeno k 26.6.2001).
Copyright (c) 2001 Martin Bastl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.