Přistěhovalectví a krajní pravice v ČR

Roč.3,č.3(2001)

Abstrakt
Přistěhovalectví se stává stále významnějším problémem současné Evropy. Přítomnost zvyšujícího se množství lidí z odlišných kultur, kteří se po legálním či ilegálním příchodu do evropské země ocitnou zpravidla v nelehké sociální situaci, vyvolává konflikty s nemalou částí původní majoritní populace. Tyto konflikty jsou spojeny i s nárůstem nacionalismu, xenofobie, rasismu a vlivu krajní pravice. Začíná se dokonce hovořit o fenoménu anti-imigrantských či protipřistěhovaleckých stran, a to vzhledem k dominantní roli tematiky odporu vůči přistěhovalcům v politické agendě soudobých ultrapravicových subjektů (Strmiska 2001). Průvodním jevem přistěhovalectví je i rasisticky motivované násilí.

Klíčová slova:
česká politika; přistěhovalectví; imigrace; krajní pravice; krajně pravicové strany; ultrapravice; xenofobie
Reference

Použité prameny a literatura
Materiály z pravicově extremistického prostředí:
Conflict 88 (1996): Braň se! MC, Vydala Blood&Honour Division Bohemia.
Hlas Čechů č. 2 (asi 1996).
Hnutí národního sjednocení (1996): Základní ideje hnutí národního sjednocení, HNS, b.m..
Hnutí národního sjednocení (2000): Ne Evropa národ, ale Evropa národů. Informační materiál.
MY-LAI (1991) (demonahrávka na MC)
Národně sociální blok (2001): Akční prohlášení, dostupné z http://www.nsb.cz/prohlaseni.asp
Národní aliance (1999a): Všem kteří zůstali nepokořeni… (propagační leták).
Národní aliance (1999b): Národní aliance pořádá protestní pochod (informační leták).
Národní aliance (2000): Základní body programu, dostupné z http://www.volny.cz/narod/www/program.htm
Národní obec vlastenecká (2000): Národní obec vlastenecká (propagační leták).
Orlík (1989) (demonahrávka na MC).
Power of purge (2000), dostupné z http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/2162/one.htm
Republikáni Miroslava Sládka (2001): Národní program republikánů, verze on-line http/www.republikani.cz.
SPR-RSČ (1990a):. Hlavní referát přednesený předsedou Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa. In Materiály z ustavujícího sjezdu, Praha: SPR-RSČ, s. 2-10.
SPR-RSČ (1990b): Úkoly současné a perspektivní (Programový dokument). In Materiály z ustavujícího sjezdu, Praha: SPR-RSČ, s. 11-16.
„Skinheads“ (1992), T.S. Private Soft, b.m.
Vlastenecká fronta (1993): Program, b.m.
Vlastenecká fronta (1999): Hlas národní mládeže č. 10, str. 20-21.
Materiály mimo pravicově extremistické prostředí:
Hnutí občanské solidarity a tolerance (1994): Rasistická a fašistická hnutí v České republice, informační materiál, b.m..
Kocáb, M. (1988): Já rasisty nikdy neměl rád. LP Kocáb, M.: Povídali že mu hráli. Praha: Panton.
STEM (2001). Informace z výzkumu Trendy 4/2001: Největším nebezpečím pro naši zemi jsou organizovaný zločin a terorismus, dostupné z http://www.stem.cz/scripts/vismo/tiskove_informace/dokumenty2.asp?u=600001&id_org=600001&id=6357
Odborná literatura:
Mareš, M. (2000): Pravicový extremismus a romská menšina v České republice. In Dančák, B., Fiala, P.: Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. 94-124.
Mazel, M. (1998): Oponenti systému. In Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, str. 117-277.
Ramet, S. P., Griffin, R. (1999): The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989. University Park Pensylvania: The Pensylvania State University Press.
Rataj, J. (2001): Je pořád hezká ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky. Listy č. 1, roč. XXI, str. 11-16.
Strmiska, M. (2001): Protipřistěhovalecké xenofóbní strany v evropském kontextu. Klasifkace k charakteristice xenofóbních stranicko-politických formací. Středoevropské politické studie, č. 3, ročník III., léto 2001, dostupné z http://www.iips.cz.

Metriky

748

Views

189

RTF views

361

HTML views