Nová politická strana Smer ve slovenském stranickém systému. Ohrožení vstupu země do Evropské unie?

Lubomír Kopeček

Abstrakt

V integračních ambicích Slovenské republiky směrem k Evropské unii (EU) ve druhé polovině 90. let hrály značnou roli změny v systému stran a růst či pokles politické relevance jednotlivých politických formací. Strany, které utvořily vládní koalici po parlamentních volbách na podzim 1994, se ukázaly neschopné naplnit šanci na rychlý vstup země do EU společně s visegrádskými sousedy, která tehdy existovala. Důvody spočívaly ať už přímo v jejich ideové a programové orientaci (Sdružení dělníků Slovenska - ZRS, Slovenská národní strana - SNS) nebo nepřímo v neochotě přizpůsobit metody uplatňované ve vnitřní politice standardům západních liberálních demokracií (Hnutí za demokratické Slovensko – HZDS). Naopak politické strany, které se dostaly k vládě po parlamentních volbách 1998 udělaly ze vstupu do unie prioritu číslo 1.
Výkyvy v politické relevanci stran velmi výrazně ovlivnily jak výsledek voleb 1994, tak voleb 1998. Propad prointegračně orientované Strany demokratické levice (SDĽ) ve volbách 1994 šel především na úkor vzestupu radikálně levicového ZRS. Ve volbách 1998 naopak uspěly nové proevropsky orientované politické formace - Slovenská demokratická koalice (SDK) a Strana občanského porozumění (SOP) a došlo k vzestupu SDĽ, přičemž se znovu nedokázala prosadit ZRS. Vznik nového politického subjektu Smer v prosinci 1999 a následný prudký vzestup jeho voličských preferencí až k pozici druhé nejsilnější politické strany zasáhl celý stranický systém. Naskýtá se přitom otázka jestli a zda vůbec může tato strana ovlivnit integrační ambice Slovenska.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2001). Nová politická strana Smer ve slovenském stranickém systému. Ohrožení vstupu země do Evropské unie?. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3852

Klíčová slova

Slovensko; slovenská politika; sociální demokracie; Smer; Evropská unie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Liďák, J./Koganová, V./Leška, D.: Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989, Bratislava 1999.
Mesežnikov, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, In: Mesežnikov, G./Ivantyšyn, M. (eds.): Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 1999.
Strmiska, M.: Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Brno 1999
Volební program SDK 1998 “Skutečná šance na změnu”.

Elektronické zdroje

http://www.ivo.sk
http://www.strana-smer.sk.
http://www.statistics.sk
http://www.pravda.sk
Copyright (c) 2001 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.