Demokratická unie Slovenska – vznik, geneze a příčiny její “klinické smrti”

Lubomír Kopeček

Abstrakt

V turbulentně se vyvíjejícím slovenském systému politických stran dochází v polovině roku 2000 k další změně. Po náhlém vzestupu a pozvolném pádu populistického Smeru Roberta Fica, faktickém zániku Slovenské demokratické koalice (SDK), téměř úplném vymazání z povědomí voličů dvou menších stran, které SDK původně zakládaly – Strany zelených a sociálních demokratů (jejich preference se už řadu měsíců pohybují pod hranicí jednoho procenta), odchází z politické scény další subjekt, který v posledních šesti letech hrál nepřehlédnutelnou roli na slovenské politické scéně – Demokratická unie (DU). Právě vzhledem ke své nezanedbatelné politické relevanci si zaslouží krátké zhodnocení role, kterou na slovenské politické scéně hrál. Povětšinou se o této straně mluvilo jako o hlavním představiteli liberální politiky na slovenské politické scéně. Tento vžitý názor se tato stať snaží do jisté míry poopravit. Dalším cílem textu je potom provedení analýzy příčin zániku této strany.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2000). Demokratická unie Slovenska – vznik, geneze a příčiny její “klinické smrti”. Středoevropské politické studie, 2(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3833

Klíčová slova

Slovensko; slovenské politické strany; Demokratická unie Slovenska

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bútora, M./Hunčík,P. (ed.): Slovensko 1995 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 1996
Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996 - Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997, Bratislava 1998
Bútora, M./Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko 1997 - Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Bratislava 1999
Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I., Brno 1998
Mesežnikov, G./Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 1999
Kopeček, L.: Konfliktní linie slovenské společnosti a Slovenská demokratická koalícia (diplomová práce), Brno 1999
Pravda (ročníky 1999 - 2000)
Program DU "Občan na prvním místě", rok vydání 1996
Sme/Smena (ročníky 1997 - 2000)
Stanovy DU, rok vydání 1997, místo neuvedeno
Transformácia politického systému v Slovenskej republike a Českej republike I (sborník z konference), Detva 1994.
Volební program DU (pro parlamentní volby 1994), rok a místo vydání neuvedeno
Copyright (c) 2000 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.