Radikálně levicové koncepce menšinové politiky

Martin Bastl

Abstrakt

Radikální levice v České republice je dnes výrazně zastoupena pouze dvěma ideovými proudy. Jedním z nich je revolučně marxistický proud reprezentovaný několika trockistickými uskupeními, druhým, v současné době významnějším proudem, je anarchistické hnutí. Také anarchismus je v ČR zastoupen několika organizacemi, které se liší nejen programy, ale důrazem kladeným na jednotlivé aspekty anarchistických doktrín. Přes všechny otázky, které se v souvislosti se zkoumáním politického spektra nabízejí, je zřejmé, že organizace a politické strany, které vznikly v návaznosti na předlistopadovou KSČ a jsou jejími dědici personálně, či programově, za radikální levici bez výhrad označit nelze.

Bibliografická citace

Bastl, M. (2000). Radikálně levicové koncepce menšinové politiky. Středoevropské politické studie, 2(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3827

Klíčová slova

radikální levice; menšiny; extremismus; krajní levice; levicový extremismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barák, V. (1999): Není pravda, že nám cizinci berou práci, Solidarita č. 7, s.3.

Bláha, L. (1999): Fašismus a antifašismus v Česku, Socialistická avantgarda č. 4 (http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5205/sa4_.html).

Jsou ženy stále utlačovány? (přednáška a následná diskuse na konferenci Socialismus zdola 2000): Socialistická solidarita, Socialistická organizace pracujících.

Samospráva a socialismus - Manifest Organizace revolučních anarchistů Solidarita, Solidarita, Brno 2000

Solidarita, roč. 2000.

Trockij, L. D. (1998): Smrtelná agonie kapitalismu a úkoly Čtvrté internacionály, Socialistická organizace pracujících, Praha.

Trockistický manifest - Nový přechodný program pro socialistickou revoluci, Socialistická organizace pracujících, Praha 2000.Copyright (c) 2000 Martin Bastl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.