Problematika menšin jako profilové téma pravicového extremismu v České republice

Miroslav Mareš

Abstrakt

Po roce 1989 vzniklo v České republice pluralitní politické spektrum. Jeho etablovanou součástí se stala i extrémní pravice. Vymezení tohoto politického prostoru je však v českém prostředí (podobně jako v řadě dalších zemí) obtížné, protože kritéria pro posuzování extremismu nejsou jednoznačně stanovena. Označení určitého politického subjektu za extrémní či za extremistický je normativním hodnocením s negativními konotacemi (což většinou vyvolává ostře nesouhlasné reakce “označených”). Problémy způsobuje i mnohdy neoprávněné užívání pojmů neofašismus či neonacismus, protože pravicový extremismus je pojmem širším (Stöss 1999: 21). Řada krajně pravicových názorů je prezentována tak, aby nepřekračovala ústavně a právně konformní rámec. Protože hranice mezi demokracií a extremismem mnohdy není možné jednoznačně vymezit, používá se často pro krajní názory v “demokratickém rámci” označení radikalismus.

Bibliografická citace

Mareš, M. (2000). Problematika menšin jako profilové téma pravicového extremismu v České republice. Středoevropské politické studie, 2(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3826

Klíčová slova

menšiny; extremismus; pravicový extremismus; xenofobie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beyme, K. von (1996): Rechtsextremismus in Osteuropa. In Falter, J. W., Jaschke, H.-G., Winkler, J. R.: Rechtsextremismus. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 27/1996, Westdeutscher Verlag, Opladen, str. 423-442.

Institut pro výzkum veřejného mínění (1997): Extremistické strany a image SPR-RSČ (informace z výzkumu 97-01, ot. č. 40-43). Vedoucí výzkumu E. Rendlová, zpracoval J. Česal, IVVM, Praha.

Institut pro výzkum veřejného mínění (1998): Co řešit především – názory občanů (informace z výzkumu 98-05, ot.12a-r), Vedoucí výzkumu E. Rendlová zpracovala M. Rezková, IVVM, Praha.

Lenk, K. (1998): Ideengeschistliche Dispositionen rechtsextremen Denkens. Aus Politik und Zeitgeschite, B 9-10/1998, str. 13-26.

Mareš, M (2000): Současné trendy ve vývoji pravicového extremismu v České republice. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, ročník 2, číslo 2, str. 2-9.

Stöss, R. (1999): Rechtsextremismus in vereinten Deutschland, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn.Copyright (c) 2000 Miroslav Mareš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.