Bipolarita, “třetí strany” a utváření postkomunistického multipartismu v Bulharsku

Roč.2,č.2(2000)

Abstrakt
V rámci zkoumání geneze stranicko-politických soustav v postkomunistických zemích střední, jihovýchodní a východní Evropy v devadesátých letech XX. století získalo studium utváření bulharského systému politických stran poměrně významné postavení. Lze konstatovat, že bulharský multipartimus se - byť s menším zpožděním - přiřadil k privilegovaným předmětům výzkumu jaké představovaly například postkomunistické pluralismy v Polsku, Maďarsku a Československu (resp. v České republice a na Slovensku). Pozornost věnovaná bulharskému stranickému systému přitom nebyla dílem náhody ani projevem libovůle tranzitologů. Bulharský multipartismus totiž vykazoval - a do značné míry stále vykazuje - kromě spíše endemických zvláštností také některé nepřehlédnutelné rysy nesporně zajímavé a důležité z širšího hlediska konstrukce modelů utváření pluralitních soustav politických stran, rysy spjaté zejména s komplexním fenoménem bulharské postkomunistické stranicko-politické (bi)polarizace a jejích středně- a dlouhodobých systémotvorných důsledků. Tato teoreticko-metodologicky zaměřená stať představuje příspěvek k diskusi o těchto pozoruhodných aspektech bulharského postkomunistického multipartismu. Hlavní pozornost bude při této příležitosti věnována problematice souvislostí mezi bulharskou variantou dualismu hlavních pólů (Svazu demokratických sil a Bulharské socialistické strany), formátem stranicko-politické soustavy a systémotvorným působením “prodloužené” počáteční sociopolitické polarizace. V této souvislosti zde budou rovněž stručně pojednány některé dílčí otázky vztahující se k evoluci potenciálu a role “třetích stran” v současném bulharském kontextu.

Klíčová slova:
Bulharsko; postkomunismus; multiparismus; stranické systémy
Reference

Ágh, A. (1998a): Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Edward Elgar, Cheltenham.
Ágh, A. (1998b): The Politics of Central Europe, Sage, London 1998.
Ágh, A. (1998c): The End of the Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and Party Systems, in: Pennings, P., Lane J.-E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, s. 202-216.
Bell, J. D. (1997): Democratization and Political Participation in "Post-Communist" Bulgaria, in: Dawisha, K., Parrot, B. (red.) (1997): Politics, Power and Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge University Press, Cambridge, s. 353-402.
Bell, J. (1999): The Radical Right in Bulgaria, in: Ramet, S. P. (red.): The Radical Right in Central and Eastern Europe, The Pennsylvania University Press, University Park, s. 233-254.
Berglund, S., Dellebrant, J. A. (red.) (1991): The New Democracies in Eastern Europe. Party Systems and Political Cleavages, Edward Elgar, Aldershot, Brookfield.
Breuning, M. Ishiyama, J. (1998): Ethnopolitics in the New Europe, Lynne Rienner, Boulder.
Crampton, R. J. (1995): The Bulgarian Election of December 1994, Electoral Studies, XIV, n. 2, June 1995, s. 236-240.
Dauerstaedt, M., Gerrits, A., Márkus, G. G. (1999): Troubled Transition. Social Democracy in East Central Europe, Friedrich Ebert Stiftung-Wiardi Beckman Stichting-Alfred Mozer Stichting, Bonn, Amsterdam.
Eminov, A. (1999): The Turks in Bulgaria: Post-1989 Developments, Nationalities Papers, XXVII, n. 1, March 1999, el. verze (s. 31-55).
Engelbrekt, K. (1993): Bulgaria’s Communists: Coming or Going?, RFE/RL Research Report, II, n. 21, 21 May 1993, s. 37-41.
Golosov, G. V. (1999): Partijnyje sistěmy Rossii i stran Vostočnoj Jevropy, Věs Mir Izdatělstvo, Moskva.
Grilli di Cortona, P. (1997): Da uno ai molti. Democratizzazione e rinascita dei partiti in Europa orientale, Il Mulino, Bologna.
Gyuzelev, B. (1997) : Everybody Loses Except One, (http://www.online.bg/politics/elect97/analys1.html).
Ishiyama, J. T. , Breuning, M. (1998): Ethnopolitics in the New Europe, Lynne Rienner, Boulder.
Kanev, D. (1996): Bulgaria: “Left” and “Right” in the Emerging Party System, in: Matynia, E. (red.): Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), SLON, Praha, s. 176-188.
Karasimeonov, G. (1995a): Differentiation Postponed: Party Pluralism in Bulgaria, in: Wightman, G. (red.): Party Formation in East-Central Europe. Post-communist politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Edward Elgar, Aldershot, Brookfield, s. 154-178.
Karasimeonov, G. (1995b): Parliamentary Elections of 1994 and the Development of the Bulgarian Party System, Party Politics, I, n. 4, s. 579-587.
Karasimeonov, G. (1996a): The Legislature in Post-Communist Bulgaria, in: Olson, D. M., Norton, Ph. (red.): The New Parliaments of Central and Eastern Europe, Frank Cass, London, s. 40-59.
Karasimeonov, G. (1996b): Bulgaria’s New Party System, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising fragile democracies. Comparing new party systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York, s. 254-265.
Kitschelt, H. (1995): Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions, Party Politics, I, n. 4, October 1995, s. 447-472.
Kitschelt, H., Mansfeldová, Z., Markowski, R., Tóka, G. (1999): Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge.
Mahr, A., Nagle, J. (1995): Resurrection of the Successor Parties and Democratization in East-Central Europe, Communist and Post-Communist Studies, XXVIII, n. 4, s. 393-409.
Mainwaring, S. (1999): Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford University Press, Stanford.
Olson, D. M.: Party Formation and Party System Consolidation in the New Democracies of
Central Europe, Political Studies, XLVI, n. 3 - Special Issue, 1998, s. 432-464.
Schliewenz, B. (1997): Das Parteiensystem Bulgariens, in: Segert, D., Stoss, R., Niedermayer, O. (red.): Parteiensysteme in postkommunistischen Gessellschaften Osteuropas, Westdeutscher Verlag, Opladen, s. 237-263.
Szajkowski, B. (1991): Bulgaria, in: Szajkowski, B. (red.): New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, Longman, Harlow, s. 19-52.
Szajkowski, B. (1994): Bulgaria, in: Szajkowski, B. (red.): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow, s. 91-133.
Todorov, A. (1997): Political parties and voting patterns, (http://www.online.bg/politics/elect97/analys2.htm).
Tzvetkov, P. S. (1992): The Politics of Transition in Bulgaria: Back To the Future?, Problems of Communism, n. 3, May-June 1992, s. 34-43.
Waller, M. (1995): Adaptation of the Former Communist Parties of East-Central Europe. A Case of Social-democratization?, Party Politics, I, n. 4, October 1995, s. 473-490.
Waller, M., Karasimeonov, G. (1996): Party Organization in Post-Communist Bulgaria, in: Lewis, P. G. (red.): Party Structure and Organization in East-Central Europe, Edward Elgar, Cheltenham, Brookfield, s. 134-162.

Metriky

501

Views

194

RTF views

201

HTML views