Stranický systém Estonska

Roč.2,č.2(2000)

Abstrakt
Stranický systém Estonska představuje zajímavý objekt zkoumání politické vědy z několika důvodů. Zkoumání estonského stranického systému, k němuž chce následující text přispět, je velmi důležitým úkolem nejen z hlediska teorie stranických systémů, ale také z hlediska obecněji chápaného studia transformace (nejen) “postkomunistických” států. Právě na jeho vývoji lze sledovat, jakými peripetiemi prochází utváření pluralitního stranického systému v podmínkách, kdy nejde pouze o restauraci demokratických forem vlády, ale zejména o vytvoření moderní podoby nezávislého státu. Navíc jde o v případě Estonska o zemi, která není národnostně homogenní a která má doposud problémy se zahrnutím značného procenta rusofonní populace do svého politického systému jakožto aktivních participantů. Proto se v následující úvaze pokusíme představit nejen základní vývojové etapy estonského stranického systému a některé jeho základní strukturní rysy, ale pojednáme krátce rovněž problematiku neestonského obyvatelstva.

Klíčová slova:
Estonsko; stranické systémy; stranický systém Estonska
Reference

CSCE (1995): Report on the March 5, 1995 Parliamentary Elections in Estonia and the Status of Non Citizens. (http://www.house.gov/csce/1estonia95.html).

EUROPEAN FORUM (1998): The Political Landscape of Estonia (http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/estonia/parties.htm).

GEORGIEFF, A. (1999): Ethnic Russian Voters May Play Key Role. In: Estonian Parliamentary Elections (http://www.rferl.org/nca/special/estonianelections).

HEIDMETS, M. (1998): Estonia’s Changing Minority Paradigm. In: Terk, E. (ed.): Estonian Human Development Report 1998 (http://www.ciesin.ee/undp/hhdr98/en/2.4.html).

HUANG, M. (1999b): And The Winner Is... Central Europe Review, č. 24 (http://www.ce-review.org/authorarchives/amber_archive/amber24_3old.html).

HUANG, M. (1999a): Elections for the Millenium. Central Europe Review, č. 18 (http://www.ce-review.org/authorarchives/amber_archive/amber18old.html).

HUANG, M. (1999c): Right-wing Socialists. Central Europe Review, č. 37 (http://www.ce-review.org/authorarchives/amber_archive/amber37old.html).

JÄRVE, P. (1995): Transition to Democracy. In: Park, A.; Ruutsoo, R. (eds.): "Visions and Policies: Estonia's Path to Independence and Beyond, 1987-1993" (= Nationalities Papers č. 1), s. 19-27.

KIRCH, M.; KIRCH, A. (1995): Ethnic Relations: Estonians And Non-Estonians. In: Park, A.; Ruutsoo, R. (eds.): "Visions and Policies: Estonia's Path to Independence and Beyond, 1987-1993" (= Nationalities Papers č. 1), s. 19-27.

LINNART, M.; KAND, V. (1999): Estonia: Third Parliamentary Poll since 1991 Determines Future Coalition. In: Estonian Parliamentary Elections (http://www.rferl.org/nca/special/estonianelections).

LINZ, J. J.; STEPAN, A. (1996): Problems of Democratic Transition And Consolidation. Southern Europe, South America, And Post-communist Europe. Baltimore-London.

POSPÍŠIL, I. (1998): Ruská menšina v Pobaltí: “etnické čistky” či náprava “minulých nespravedlností”? Politologický časopis, č. 2, s. 204-209.

PRIIT, J.; LOOGMA, K.; TERK, E.; TOOMEL, K. (1995): Estonian Human Development Report 1995 (http://www.ciesin.ee/undp/nhdr).

RAUN, T. U. (1997): Democratization And Political Development in Estonia, 1987-96. In: Dawisha, K.; Parrot, B. (eds.): The Consolidation of Democracy in East-Central Europe (= Democratization And Authoritarianism in Postcommunist Societes: 1). Cambridge-New York-Melbourne, s. 334-374.

ROSIMANNUS, R. (1995): Political Parties: Identity and Identification. In: Park, A.; Ruutsoo, R. (eds.): "Visions and Policies: Estonia's Path to Independence and Beyond, 1987-1993" (= Nationalities Papers č. 1), s. 29-41.

RUUTSOO, R. (1995): The Perception of Historical Identity And Restoration of Estonian National Independence. In: Park, A.; Ruutsoo, R. (eds.): "Visions and Policies: Estonia's Path to Independence and Beyond, 1987-1993" (= Nationalities Papers č. 1), s. 167-179.

SAMORODNIJ, O. (1993): “Ruská otázka” v Estonsku. Střední Evropa, č. 31, s. 25-31.

SOOTLA, G. (1996): The Consolidation of Democracy in Estonia: Causes and Consequences of Party Splintering. In: Matynie, E. (ed.): Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995). Praha, s. 189-202.

ŠVEC, L.; MACURA, V.; ŠTOL, P. (1996): Dějiny pobaltských zemí. Praha.

Metriky

469

Views

171

RTF views

399

HTML views