Nacionálně-socialistické hnutí Evropy v České republice

Roč.2,č.2(2000)

Abstrakt
Český pravicový extremismus se stal relativně častým tématem akademického zájmu i mediální pozornosti. Jeho politologický výzkum je mnohdy založen na popisu a charakteristice jednotlivých organizací (Mazel 1998, Mareš 1999), což však nemusí být vždy dostačující pro optimální pochopení významu a podstaty fungování pravicově extremistické scény. Toto konstatování platí i pro různě strukturované seznamy extremistických organizací, které vypracovávají bezpečnostní složky nebo nevládní či antifašistické ultralevicové skupiny, zabývající se monitorováním pravicově extremistické scény. Krajní pravice je sice charakteristická existencí mnoha organizací, ty však procházejí bouřlivým vývojem, provázeným neustálým vznikem, zánikem, odštěpováním, přejmenováváním či změnou právních forem jednotlivých subjektů. Díky roztříštěnosti pravicově extremistické scény může potom “soupis” všech organizací vzbudit dojem “obrovského rozsahu” této části politického spektra, protože z něj nemusí být zřejmé, že pod řadou názvů se skrývají pouze skupiny několika jednotlivců, které dokonce již určitou dobu nemusí vyvíjet žádnou činnost. Problémy s odhadem významu jednotlivých organizací jsou patrné především při zkoumání militantní ultrapravicové scény.

Klíčová slova:
Česká republika; nacionální socialismus; extremismus; krajní pravice; pravicový extremismus
Biografie autora

Miroslav Mareš

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.


Reference

Pravicově extremistické materiály:

Árijský boj č. 1 (1993a).
Árijský boj č. 1 (1993b).
Árijský boj č. 3 (1993c).
Árijský boj č. 4 (1994).
Fénix no. 6 (1993).
Gardista No 1 (1993).
Národ no. 2 (1994).
Národní boj 4-5 (1995).
Nová Evropa č. 1 (1993).
Súmrak Bohov no. 1 (1993).
The N.S.H.Č. News no. 1 (1994?).

Odborná literatura:

Butterwege, Ch. (1996): Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Erklärungsmodelle in der Diskussion. Primus Verlag, Darmstadt.

Dokumentační středisko pro lidská práva: Česká ultrapravicová scéna po roce 1989. Příloha Výběru z Informačního servisu (přehled informací Dokumentačního střediska pro lidská práva), 13/14/1996, str. 1-7.

Gregorovič, M. (1995): Kapitoly o českém fašismu. Fašismus jako měřítko politické dezorientace. Praha, Nakladatelství Lidové noviny.

Hnutí občanské solidarity a tolerance (1994): Rasistická a fašistická hnutí v České republice (materiál HOST).

Chmelík, J. (1997):. Extremismus. Ministerstvo vnitra ČR, Praha.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (1996): Extremismus mládeže v České republice. IKSP, Praha.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (1999): Kriminologické a právní aspekty extremismu. IKSP, Praha.

Kratochvíl, J. (1997): Extremismus. In Nožina, M. (ed.): Mezinárodní organizovaný zločin v ČR. Praha: Ústav mezinárodních vztahů: 135-146.

Mareš, M.: Současné trendy ve vývoji pravicového extremismu v České republice. Analýzy a studie 2/2000, str. 2-9.

Mazel, M. (1998): Oponenti systému. In Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Masarykova univerzita, Brno, s. 117-277.

Ministerstvo vnitra České republiky - odbor řízení a organizace (1998): Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998, verze on-line (http://www.mvcr.cz/extremis/1997)

Ministerstvo vnitra České republiky - odbor řízení a organizace (1999): Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998, verze on-line (http://www.mvcr.cz/extremis/1998).

Nakonečný M. (1999): K psychologii a perspektivám českého fašismu. In Pasák, T.: Český fašismus a kolaborace 1939-1945. Práh, Praha 1999: 393-420.

Falter, J., Jaschke, H. G., Winkler, J. 1996. Rechtsextremismus. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Politische Vierteljahresschrift. Sonderheft 27/1996. Westdeutscher Verlag. Opladen.

Ramet, S. 1999. The Radical Right in central and Eastern Europe since 1989. Unversity Park Pennsylvania.: The Pennsylvania State. University Press

Metriky

447

Views

187

RTF views

373

HTML views