Jasný výsledek versus nejasná perspektiva – ruské prezidentské volby 2000

Jan Holzer

Abstrakt

Cílem tohoto materiálu je (s oporou o počáteční teoretické a terminologické úvahy) nabídnout čtenáři informativní komentář prezidentských voleb, které proběhly v Ruské federaci v březnu roku 2000. Voleb, které měly dle původních předpokladů jednak přinést fatální politický souboj, za jistých okolností (a dle některých pozorovatelů) hrozící přerůst v přímý politický konflikt s nejasnými a netušenými dopady pro celý areál bývalého Sovětského svazu, jednak podat (to přinejmenším) zcela zásadní sdělení o směřování Ruska na prahu třetího tisíciletí. Konstatujme snad metodologicky nesprávně, nicméně upřímně již na samotném počátku tohoto textu: vše je vlastně naopak, žádná “nemilosrdná” a do poslední chvíle otevřená bitva se nekonala, utkání se příliš nepovedlo, neb bylo v podstatě již předem rozhodnuto, a navíc je jeho výsledek statisticky zcela transparentní. A přesto, navzdory až nepřirozeně čitelnému a srozumitelnému rezultátu jaksi zůstávají rozpaky, pachuť, čeho jsme to byli vlastně svědky, a též nejistota, co tedy nyní bude. Ovšem překvapenost a udivenost, domnívám se, nejsou zcela na místě: nezapomínejme, jsme přece v Rusku.

Bibliografická citace

Holzer, J. (2000). Jasný výsledek versus nejasná perspektiva – ruské prezidentské volby 2000. Středoevropské politické studie, 2(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3819

Klíčová slova

Rusko; ruské prezidentské volby

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura

· Baglaj, M. V. (1999): Konstitucijonnoje pravo Rossijskoj federacii, Moskva, NORMA - INFRA
· Belin, L. - Orttung, R. W. - Clem, R. S. - Craumer, P. R. (1997): The Russian Parliamentary Elections of 1995: the Battle for the Duma, London, M. E. Sharpe
· Burns, J. (1965): Presidential Government, Boston, Houghton Mifflin Company
· Duleba, A. - Hirman, K. (1999): Rusko na konci Jelcinovej éry, Bratislava, Archa
· Duverger, M. (1980): A New Political System Model: Semi-Presidential Government, European Journal of Political Science, No 8, June 1980.
· Easter, G. M. (1997): Preference for Presidentialism: Post-Communist Regime Change in Russia and the NIS, World Politics, Vol 49, No 2, January 1997, pp. 184 - 211.
· Holzer, J. (2000): Příznaky tradice. Parlamentní volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, 19. prosince 1999, Politologický časopis, 1/2000, s. 30 - 51.
· Ishiyama, J. T. - Launer, M. K. (1997): Russian Electoral Politics and the Search for National Identity, Argumentation & Advocacy, Fall 1997, Vol 34, Issue 2, pp. 90 - 110. (www.ehostvgw13.epnet.com/fulltext.asp?resultSetId=000000310)
· Lester, J. (1995): Modern Tsars and Princes the Struggle for Hegemony in Russia, London, Verso
· Magdziak-Miszewska, A. (ed.): Rosja 2000. Koniec i poczatek epoki?, Warszawa, Centrum stosunkow miedzinarodowych 2000
· Maximov, A. (1996, ed.): Maximov´s Companion to the 1996 Russian Presidential Elections: Elections Results. Facts and Figures, London, Maximov
· McFaul, M. (1997): Russia´s 1996 Presidential Elections. The End of polarized Politics, Stanford, Hoover Institutions Press
· Nichols, T. M. (1998): The Logic of Russian Presidentialism: Institutions and Democracy in Postcommunism, Pittsburgh, PA
· Stepan, A. - Skach, C. (1994): Ústavní rámce a demokratická konsolidace: Parlamentní versus presidentská demokracie, Politologický časopis, 1/1994, s. 47 - 63.
· Ševcova, L. (1999): Režim Borisa Jelcina, Moskva, Moskovskij centr Karnegi
· Taras, R. (1997, ed.): Postcommunist Presidents, Cambridge, Cambridge UP
· Votápek, V. (1996): Prezidentské volby - Rusko 1996, Politologická revue, 2/1996, s. 31 - 52.
· Wight, V. (1989): The government and politics in France, London, Unwin Hyman Ltd.

Elektronické materiály:

· Belin, L. (2000): Early Presidential Campaign Secures Duma Majority for Putin, Russian Election Report, No 8, January 2000 - www.rferl.org/elections/russia99report/2000/01/08-070100.html
· Elections in Russia - www.agora.stm.it/elections/election/russia.htm
· Narodnyje statistiki Novostej - www.nns.ru/Elect-2000/
· O vyborach prezidenta Rossijskoj federacii - text federálního zákona o prezidentských volbách - www.fci.ru/zákon/prez/zak_prez.htm
· Presidential Election. Most Frequently Asked Questions and Answers - www.ifes.org/eguide/otherinfo/russia2.htm
· Rapid Rise of Vladimir Putin - www.Russia.Votes.org/Putin.htm
· VCIOM na Polit - www.polit.ru/documents/177679.html
· Výběry z masmédií - www.fci.ru/expres-info/smi/PRES0902-10htm
· Vybory Prezidenta RF 2000 - FIC - www.izbircom.ru/2217/kandi/index.shtml
Copyright (c) 2000 Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.