Budoucnost slovenské křesťanské demokracie

Lubomír Kopeček

Abstrakt

Politická scéna na Slovensku skýtá od listopadu 1989 nepřeberné množství stran a straniček. Nejedna z nich si přitom do názvu dala slovo křesťanská. Většina jich ale zůstala politicky naprosto bezvýznamná. (Příkladem může posloužit Slovenská ľudová strana, Strana křesťanské demokracie či Strana křesťansko-katolická.) Jako politicky relevantní se během těch více jak deseti let dokázaly prosadit pouze tři subjekty: Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), Maďarské křesťanskodemokratické hnutí (MKDH) a Křesťanskosociální unie (KSÚ), přičemž u toho posledního je nutno udělat velký otazník, protože tato strana nikdy nedokázala samostatně proniknout do parlamentu. Nicméně jistou a ne zcela zanedbatelnou roli KSÚ a její představitelé ve slovenské politice hráli, a proto bude pozornost v tomto textu věnováno i jí.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2000). Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. Středoevropské politické studie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3814

Klíčová slova

Slovensko; slovenská politika; politické strany; křesťanská demokracie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Mesežnikov, G.: Vnútropolitický vývoj a politická scéna v roku 1995, in: Bútora, M./Hunčík,P. (ed.): Slovensko 1995 – Súhrnná správa o stave spoločnosti, nadácia Sándora Maraiho, Bratislava 1996, s. 20

Mesežnikov, G: Vnútropolitický vývoj a politická scéna, in: Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996 - Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997 , Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1997, s. 30 – 31

Mesežnikov, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických stran, in Bútora, M./Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko 1997 - Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Bratislava 1998, s. 71 – 75.

E. Sándor: Politické strany maďarskej národnostnej menšiny vo voľbách 1998, in: Bútora, M:/Mesežnikov, G./Bútorová, Z. (ed.): Slovenské voľby ´98. Kto? Prečo? Jako?, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1999, s. 51 – 59.

Stanovy a programové dokumenty KDH, SDK a SDKÚ

Periodika:

Pravda (ročníky 1998 – 2000)

Sme/Smena (ročníky 1995 – 1999)

Národná obroda (ročník 1999)

Domino fórum (on-line ročníky 1999 – 2000)

Nový čas (1992)
Copyright (c) 2000 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.