České politické strany a spolupráce s postkomunistickými zeměmi střední Evropy

Miroslav Mareš

Abstrakt

Ve svém článku se zaměřuji právě na problematiku stranických postojů k otázkám spolupráce s postkomunistickými zeměmi. Cílem je popsat okolnosti vzniku mezistranické konfliktní linie, související s uvedenou problematikou, a zhodnotit význam této linie pro názorovou polarizaci v českém stranicko-politickém systému obecně.

Bibliografická citace

Mareš, M. (1999). České politické strany a spolupráce s postkomunistickými zeměmi střední Evropy. Středoevropské politické studie, 1(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3763

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  • Bugge, P. (1998): České vnímání perspektivy členství v EU – Havel vs. Klaus, Politologická revue, č. 2, 1998, s. 76-110.
  • Dančák, B.(1999): Geneze spolupráce ve střední Evropě, in: Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II., Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999, s. 9-67.
  • Klaus, V. (1994): Česká cesta, Profile, Praha.
  • Leška, V., Dančák, B., Mareš, M., Morvay, P. (1997): Česká republika a region střední Evropy, in: Kotyk, V. (ed.): Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1997, s. 87-124. Též angl. Leška, V., Dančák, B., Mareš, M., Morvay, P: The Czech Republic and Central European Region, Perspectives 8, Summer 1997, s. 13-27.
  • Machonin, P., Štastnová, P., Kroupa, A., Glasová, A. (1996): Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách, Nakladatelství Doplněk, Brno.
  • Mareš, M.(1999): České politické strany a zahraniční politika, Mezinárodní vztahy, č. 1, 1999, s. 7-20.
  • Ort, A. (1998): Pět let české zahraniční politiky, Mezinárodní politika 3/1998, str. 31-32.
  • Timmermann, H. (1991): Die Staaten Osteuropas und die europäische Integration, in: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Hrsg.; 1991): Aufbruch im Osten Europas. Chancen für Demokratie und Marktwirtschaft nach dem Zerfall des Kommunismus, Carl Hanser Verlag, München.
Copyright (c) 1999 Miroslav Mareš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.