České politické strany a spolupráce s postkomunistickými zeměmi střední Evropy