České politické strany a spolupráce s postkomunistickými zeměmi střední Evropy

Roč.1,č.1(1999)

Abstrakt
Ve svém článku se zaměřuji právě na problematiku stranických postojů k otázkám spolupráce s postkomunistickými zeměmi. Cílem je popsat okolnosti vzniku mezistranické konfliktní linie, související s uvedenou problematikou, a zhodnotit význam této linie pro názorovou polarizaci v českém stranicko-politickém systému obecně.
Reference

  • Bugge, P. (1998): České vnímání perspektivy členství v EU – Havel vs. Klaus, Politologická revue, č. 2, 1998, s. 76-110.
  • Dančák, B.(1999): Geneze spolupráce ve střední Evropě, in: Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II., Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999, s. 9-67.
  • Klaus, V. (1994): Česká cesta, Profile, Praha.
  • Leška, V., Dančák, B., Mareš, M., Morvay, P. (1997): Česká republika a region střední Evropy, in: Kotyk, V. (ed.): Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1997, s. 87-124. Též angl. Leška, V., Dančák, B., Mareš, M., Morvay, P: The Czech Republic and Central European Region, Perspectives 8, Summer 1997, s. 13-27.
  • Machonin, P., Štastnová, P., Kroupa, A., Glasová, A. (1996): Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách, Nakladatelství Doplněk, Brno.
  • Mareš, M.(1999): České politické strany a zahraniční politika, Mezinárodní vztahy, č. 1, 1999, s. 7-20.
  • Ort, A. (1998): Pět let české zahraniční politiky, Mezinárodní politika 3/1998, str. 31-32.
  • Timmermann, H. (1991): Die Staaten Osteuropas und die europäische Integration, in: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Hrsg.; 1991): Aufbruch im Osten Europas. Chancen für Demokratie und Marktwirtschaft nach dem Zerfall des Kommunismus, Carl Hanser Verlag, München.

Metriky

592

Views

199

RTF views

509

HTML views