Konstanty ve vývoji ruských liberálních stran

Jan Holzer

Abstrakt

Cílem tohoto textu je naznačení osudů liberální doktríny a ji reprezentujících subjektů na ruské stranicko-politické scéně. Zvolenou metodou je deskripce postavení liberálního tábora ve dvou základních (jediných vhodných) kapitolách geneze ruského politického systému, totiž (1) v letech 1905 - 1917, kdy se v carském Rusku lze setkat s prvními “zárodky parlamentarismu” (Švankmajer 1995: 286) a (2) po roce 1989, kdy se po více jak sedmdesáti letech sovětské moci vrací Rusko k parlamentní soustavě (chtělo by se napsat západního typu, ovšem jednalo by se o konstatování přinejmenším odvážné). Popis pozice, ideového zázemí, potenciálu, ambic i vnitřních rozporů liberálního proudu v obou epochách je vzhledem k omezenému prostoru redukován na komparaci dvou typických k liberalismu se hlásících, byť časově vzdálených stranických subjektů, a to tzv. konstitučně-demokratické strany (kadetů), reprezentanta liberálních idejí na bouřlivě se rozvíjející, nicméně pouze zvolna se konstituující stranické scéně po roce 1905, a hnutí Jabloko, aktuálně (v 90. létech) v rámci ruského stranického spektra třímajícího aureolu hlavního nositele liberálních myšlenek. Na základě srovnání těchto dvou stranických elementů se pak chceme pokusit o formulaci stanoviska k perspektivám potenciálu liberálních idejí na ruské stranicko-politické scéně.

Bibliografická citace

Holzer, J. (1999). Konstanty ve vývoji ruských liberálních stran. Středoevropské politické studie, 1(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3762

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 • Belin, L. - Orttung, R. W. - Clem, R. S. - Craumer, P. R. (1997): The Russian Parliamentary Elections of 1995: The Battle for the Duma, London, M. E. Sharpe.
 • Dzarasov, S. S. (1994): Rossijskij púť: liberalizm ili social-demokratizm, Moskva, RGGU.
 • Fischer, G. (1958): Russian Liberalism: From Gentry to Intelligentsia, Cambridge, Mass.
 • Gill, G. (1994): The Collapse of a Single-Party System: the Disintegration of the Communist Party of the Soviet Union, Cambridge, Cambridge UP.
 • Gill, G. (1995): Liberalization and Democratization in the Soviet Union and Russia, Democratization, vol 2, No 3, Autumn, s. 313 - 336.
 • Hosking, G. A. (1973): The Russian Constitutional Experiment. Government and Duma 1907 - 1914, Cambridge, Cambridge UP.
 • Janov, A. L. (1995): Posle Jelcina. “Vejmarskaja” Rossia, Moskva.
 • Jaskiewicz, L. (1994): Sergiusz Witte. Biografia polityczna, Warszawa.
 • Kozarzewski, P. (ed.) (1994): Zmiany ustrojowe w Rosji postradzieckiej: aspekty polityczne, Warszawa, Wyd. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Krejčí, O. (1994): Volby v Rusku, Mezinárodní politika, č. 1.
 • Laski, H. J. (1962): The Rise of European Liberalism: An Essay in Interpretation, London.
 • Lentini, P. (ed.) (1995): Elections and Political Order in Russia: The Implications of the 1993. Elections to the Federal Assembly, Budapest, CEU.
 • Leontovič, V. V. (1995): Istorija liberalizma v Rossii 1762 - 1914, Moskva, Russkij puť.
 • Luchterhandt, G. (1993): Die politischen Parteien in neuen Russland: Dokumente und Kommentare, Bremen, Edition Themmen.
 • Luchterhandt, G. (1998): Fűnf Jahre Jabloko, Bremen, Universität Bremen.
 • Maximov, A. (ed.) (1996): Maximov´s Companion to the 1995 Russian Parliamentary Elections: Election Results, Facts and Figures, London: Maximov.
 • McAllister, J. - White, S. (1995): Democracy, Political Parties and Party Formation in Postcommunist Russia, Party Politics, Vol. 1, No. 1, s. 49 - 72.
 • Medvedev, R. (1998): Kapitalizm v Rosiji?, Moskva, Prava čeloveka.
 • Moorehead, A. (1958): The Russian Revolution, New York, Harper&Brothers Publishers.
 • Neill, T. P. (1953): The Rise and Decline of Liberalism, Milwaukee, Wisc.
 • Offord, D. (1985): Portraits of early Russian Liberals, Cambridge, Cambridge UP.
 • Rybkin, I. (1994): Gosudarstvennaja duma - pjataja popytka, Moskva, Znanie.
 • Sakwa, R. (1993): Russian Politics and Society, London, Routledge.
 • Schapiro, L. (1967): Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth-Century Political Thought, New Haven, Conn.
 • Selochajev, V. V. (1994): Političeskaja istorija Rossiji v partijach i licach, Moskva, Terra.
 • Starovoitova, G. (1993): Weimar Russia?, Journal of Democracy, vol 4, No 3, July, pp. 106 - 109
 • Švankmajer, M. a kol. (1995): Dějiny Ruska, Praha, LN.
 • White, S. - Rose, R. - McAllister, I. (1997): How Russia Votes, Chatham, NJ, Chatham House Publishers.
 • White, S. - Wyman, M. - Kryshtanovskaya, O. (1995): Parties and Politics in Post-Communist Russia, Communist and Post-Communist Studies, vol 28, No 2, June, pp. 183 - 202
 • Wyman, M. - White, S. - Miller, B. - Heywood, P. (1995): The Place of “Party” in Post-Communist Europe, Party Politics, Vol 1, No 4, s. 535 - 548.
 • Zieliňski, E. (1995): Wspolczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa, Elipsa.

Elektronické prameny:

 • www.russitoday.com
 • www.yabloko.ru
Copyright (c) 1999 Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.