Ingrová, Pavlína

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika