Anthropologia integra

Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory

Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně.

Anthropologia integra je zařazena v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČRERIH PLUSEBSCO.

Roč.14,č.1(2023)
Anthropologia integra